Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Область >  Асоціації органів місцевого самоврядування >  Звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за період з 2010 по 2015 роки

Асоціації органів місцевого самоврядування

Звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за період з 2010 по 2015 роки

Основними напрямками дільності Асоціації є представлення спільних інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, що функціонують на районному та обласному рівні в центральних органах державної влади, захист їх прав та інтересів, у підготовці програм державної підтримки розвитку місцевого самоврядування, розробці проектів законодавчих актів з питань місцевого самоврядування з метою покращення якості життя в територіальних громадах.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

Станом на 9 жовтня 2015 року до складу Асоціації входять: Верховна Рада АР Крим, 24 обласних рад, 406 районних рад, ( 83,2 % від загальної кількості районних рад ), 2 колективних члени: Тернопільська обласна асоціація органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини», Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області. Всього: 433 члени.

НОРМОТВОРЧА РОБОТА АСОЦІАЦІЇ

Нормотворча робота Асоціації полягала у проведенні експертизи, в організації обговорення членами Асоціації проектів законодавчих ініціатив, підготовці пропозицій до них. Посилення цього напрямку роботи Асоціації відбулось завдяки створеному у 2012 році Асоціацією Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку за період роботи якого сформована відповідна команда фахівців, які приймали участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на розвиток місцевого самоврядування, у роботі засідань круглих столів, експертних обговорень законодавчих ініціатив та підготовці роз’яснень органам місцевого самоврядування. А також завдяки співпраці з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, фахівці якого надавали науково-консультативні висновки до проектів Законів та приймали участь у заходах, які проводила Асоціація та центральні органи державної влади.

Перелік основних проектів та чинних нормативно-правових актів, які опрацьовувались в Асоціації:

 • Концепція змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, підготовлена у 2013 році Конституційною асамблеєю та обговорювалася членами Асоціації, підтримана у результаті обговорення. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», розроблений Мінрегіоном на початку 2014 року, рішенням Правління Асоціації 11 квітня 2014 року підтриманий. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) (реєстр. № 4178а від 26.06.2014), поданий на розгляд Верховної Ради України, рішенням Правління Асоціації від 25 липня 2012 року не підтримано цей проект Закону. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) (реєстр. № 2217а від 01.07.2015) готувався Конституційною Комісією у 2015 році, участь у роботі якої приймав президент Асоціації, до тексту змін від Асоціації вносились пропозиції, після внесення до Верховної Ради України Асоціацією висловлена підтримка запропонованим змінам, крім цього Асоціація на запит судді Конституційного Суду України надала висновок щодо того чи не скасовують або обмежують права і свободи людини і громадянина положення цього законопроекту. Зазначене було здійснено в рамках укладеного договору про співпрацю з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
 • Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, робота над яким розпочалась у 2011 році, було підготовлено Асоціацією власний проект Концепції, який було взято за основу Мінрегіоном у підготовці проекту Концепції, який підтриманий Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування та неодноразово обговорювався членами Асоціації та на засіданнях керівних органів Асоціації, 1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію. Асоціація приймала участь також у підготовці Плану реалізації цієї Концепції та продовжує приймати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів спрямованих на реалізацію Концепції.
 • Проект Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, робота над зазначеним проектом Закону тривала з 2011 року, опрацьовувалися різні редакції цього проекту Закону, готувались експертні висновки, у 2015 році Закон ухвалений. Зазначене здійснювалось в рамках діяльності Ресурсного центру. Продовжується робота щодо практичної реалізацієї цього Закону, який є основним у реформуванні місцевого самоврядування, адже передбачає створення належної територіальної організації влади.
 • Проект Закону України «Про співробітництво територіальних громад» розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, робота над зазначеним проектом Закону тривала з 2012 року, опрацьовувалися різні редакції цього проекту Закону, готувались експертні висновки, у 2014 році Закон ухвалений. Зазначене здійснювалось в рамках діяльності Ресурсного центру. Продовжується робота щодо практичної реалізації цього Закону, який є основним у реформуванні місцевого самоврядування, адже передбачає альтернативний шлях досягнення спроможності органів місцевого самоврдування у здійсненні повноважень.
 • Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики» розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, робота над зазначеним проектом Закону тривала з 2011 року, опрацьовувалися різні редакції цього проекту Закону, готувались експертні висновки, у 2015 році Закон ухвалений. Зазначене здійснювалось в рамках діяльності Ресурсного центру.
 • Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розроблений Нацдержслужбою, робота над зазначеним проектом Закону тривала з 2011 року, опрацьовувалися різні редакції цього проекту Закону, готувались експертні висновки, у 2015 році чергова редакція проекту Закону внесена на розгляд Верховної Ради України. Зазначене здійснювалось в рамках діяльності Ресурсного центру.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо бюджетної децентралізації), розроблений робочою групою Мінрегіону, представники Асоціації приймали участь у розробці. Закон прийнятий 28 грудня 2014р.
 • Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо податкової реформи), розроблений робочою групою Мінрегіону, представники Асоціації приймали участь у розробці. Закон прийнятий 28 грудня 2014р.
 • Проект Закону України «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція) підготовлений у 2012 році в рамках діяльності Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку узгоджений з чинною Конституцією України та адаптований до діяльності в умовах об’єднаних територіальних громад, який після доопрацювання у Мінрегіоні був схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України за реєстр № 3704 від 29.11.2013р.
 • Проект Закону «Про місцеві вибори» надано висновки Асоціації, участь представника Асоціації у експертній групі при голові Верховної Ради України щодо підготовки цього проекту Закону. Підготовка висновків до альтернативних проектів Законів на стадії підготовки остаточної редакції цього Закону було здійснено в рамках укладеного договору про співпрацю з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. Закон прийнято 14 липня 2015 року.
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», за результатами розгляду проект погоджено. Прийнято 6 серпня 2014 року.
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку» погоджено із пропозиціями.
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання коштів державного фонду регіонального розвитку» погоджено із пропозиціями.
 • Проект Закону України «Про поліцію місцевого самоврядування», до проекту Закону надавались пропозиції, представники Асоціації приймали участь у підготовці цього проекту Закону.
 • Проект Закону України «Про адміністративну процедуру» опрацьовано за результатами узагальнення пропозицій від членів Асоціації та повідомлено, що проект є передчасним, потребує доопрацювання або використання положень цього проекту Закону для вдосконалення інших законодавчих актів.
 • Проект Закону України «Про професійну освіту» за результатами узагальнення та опрацювання пропозицій від членів Асоціації надано висновок, відповідно до якого проект потребує доопрацювання.
 • Проект Закону України «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» (реєстр. № 2467 від 24.03.2015) надано висновок, відповідно до якого проект потребує доопрацювання.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (реєстр.№ 2984 від 02.06.2015). Представники Асоціації приймали участь у роботі робочої групи з підготовки цього проекту Закону при Мінрегіоні, проект Закону був погоджений. Прийнято в першому читанні (14.07.2015). Робота над зазначеним проектом Закону здійснювалась в рамках діяльності Ресурного центру зі сталого місцевого розвитку.
 • Проект Закону України «Про префектів», Мінрегіоном спільно з Українською асоціацією районних та обласних рад в рамках діяльності Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку та Фондом міжнародної солідарності «SolidarityFund PL» проведені засідання робочої групи з підготовки цього проекту Закону з 2 по 7 серпня 2015 року за участі польських експертів, під час роботи якої напрацьований текст цього проекту Закону, представник Асоціації включений до складу робочої групи та приймав участь у роботі над зазначеним проектом Закону. Підготовка проекту Закону триває.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною земель», за результатами розгляду до проекту Закону надавались пропозиції, представники Асоціації приймали участь у робочій групі Мінрегіону з підготовки цього проекту Закону. Зазначене здійснювалось в рамках діяльності Ресурсного центру.
 • Проект Закону України «Про громадські організації» (реєстр. № 7262-1) Асоціацією було надано висновок до цього проекту Закону, яким його у цілому підтримано. Закон прийнято у 2012 році.
 • Проект Закону України «Про державний земельний кадастр». Асоціацією були надіслані пропозиції та зауваження членів Асоціації до цього проекту Закону до Апарату Верховної Ради України. Закон набув чинності.
 • Проект закону України «Про місцевий референдум». Висновок Асоціації направлено до профільного Комітету Верховної Ради України, який у цілому підтримано.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема внесення змін до статті 30 цього Закону. Після опрацювання законопроекту Асоціація підготувала висновок про підтримку і надіслала відповідне звернення на ім’я Голови Верховної Ради України.
 • Проект Закону України «Про ринок земель». Опрацьовувався постійною Комісією Асоціації. Зауваження та висновок Асоціації направлено до профільного Комітету Верховної Ради України.
 • Проект Закону України «Про адміністративні послуги». Представники Асоціації приймали участь у роботі робочої групи з підготовки цього Закону до другого читання у головному Комітеті Верховної Ради України. Закон прийнятий у 2012 році.
 • Проект Закону України «Про місцеві ініціативи». Підготовлено висновок Асоціації про актуальність даного законопроекту та направлено пропозиції для їх врахування. Народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Черноморовим О.М. враховані пропозиції Української асоціації районних та обласних рад до проекту Закону «Про місцеві ініціативи» (реєстр. № 9404, від 03.11.2011).
 • Опрацьовано проект рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування щодо правового статусу територіальних громад сіл, селищ, міст, які перебувають у складі інших територіальних громад, які відбулися 11.01.2012, за результатами якого підготовлено лист із пропозиціями Комітету.
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реформування системи державного управління регіональним розвитком в Україні», розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Проектом постанови передбачено затвердити Програму реформування системи державного управління регіональним розвитком та План дій з реформування державного управління регіональним розвитком в Україні. Проект розроблений з урахуванням впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009рр. на економіку України, інтеграційних та глобалізаційних процесів, а також специфіки регіонів. Розглянувши зазначені документи, Секретаріат Асоціації дійшов висновку, що вони мають комплексний та послідовний характер і розроблені з урахуванням досвіду державного управління регіональним розвитком країн Європейського Союзу. У зв’язку з цим, повідомлено Мінрегіон про відсутність зауважень і пропозицій до зазначеного проекту Постанови.
 • Асоціація розглянула лист Державного Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні щодо пропозицій до документу за підсумками Міжнародних муніципальних слухань. За результатами розгляду Асоціація надала пропозиції для врахування при підготовці остаточної редакції документу, який було прийнято за основу учасниками Міжнародних муніципальних слухань.
 • На виконання рішення Правління Асоціації від 10.02.2012 Комісією Асоціації з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготовлені пропозиції щодо внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування, які схвалені рішенням Правління Асоціації від 15.05.2012 та направлені до Адміністрації Президента України і Верховної Ради України.
 • Стосовно парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання» за результатами узагальнення пропозицій членів Асоціації підготовлено лист до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти стосовно пропозицій про покращення якості освіти у сільській місцевості. Секретаріатом спільно із Комісією Асоціації із гуманітарних та соціальних питань забезпечено участь у парламентських слуханнях. Пропозиції Асоціації враховані у постанові Верховної Ради України прийнятої за результатами парламентських слухань.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо вдосконалення механізму забезпечення гарантій залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування), розроблений на виконання підпункту 4 пункту 1 Плану першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012. Проект Закону підтримано, про що повідомлено Мінрегіон.
 • Асоціація підтримала розроблений Мінрегіоном проект розпорядження Кабінету Міністрів України стосовно визнання такими, що втратили чинність:

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 900 «Про схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 2.12.2009 № 1456 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування»;

- пункт 2 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1910 «Деякі питання реформи місцевого самоврядування» підтримано, про що повідомлено Мінрегіон.

 • Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні (щодо зміни висоти розташування населеного пункту) (реєстр. №10545, н.д. М.Катеринчук). За результатами консультацій з представниками Карпатських регіонів Асоціацією підтримано зазначений законопроект.
 • Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» (стосовно мінімальної кількості учнів у класах загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості) (реєстр.№ 10392 від 25.04.2012). Комісією Асоціації з гуманітарних та соціальних питань підтримано зменшення кількості учнів з 5 до 3. Про що повідомлено Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України.
 • Проект Закону «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про освіту» та до статей 11, 14 Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо ліквідації навчально-виховних закладів освіти та мінімальної кількості учнів у класах загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості) (реєстр.№ 10392-1 від 10.05.2012). Комісією Асоціації з гуманітарних та соціальних питань підтримано зменшення кількості учнів з 5 до 3, ліквідацію загальноосвітніх закладів освіти запропоновано здійснювати за рішенням районних рад, без проведення референдумів, загальних зборів та погодження відділів освіти. Про що повідомлено Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України.
 • Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості (реєстр. № 10482 від 17.05.2012). Комісією Асоціації з гуманітарних та соціальних питань за результатами розгляду запропоновано здійснювати підтримку загальноосвітніх закладів у сільській місцевості з державного бюджету шляхом міжбюджетних трансфертів субсидій вирівнювання.
 • Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» (реєстр. № 7409 від 01.12.2010) опрацьовано та підготовлено висновок Асоціації до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо типових штатів органів місцевого самоврядування)». Асоціацією було підготовлено та направлено листа до Кабінету Міністрів України, Мінфіну і Мінрегіону, у якому зазначено, що Асоціацією не підтримується даний законопроект, а також, про те, що не конституційність запропонованих проектом Закону змін вже підтверджена рішенням Конституційного Суду України, яке є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
 • Проект Закону України «Про перевезення на таксі», розроблений Міністерством інфрастукртури України, за результатами розгляду надані пропозиції до проекту Закону.
 • Проект Закону України про внесення змін до статей 6 і 19 Закону України «Про позашкільну освіту» (щодо діяльності підприємств, які надають освітні послуги) (реєстр. № 3701 від 28.11.2013), підтриманий Асоціацією.
 • Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно об’єднань євро регіонального співробітництва (ОЄРС)», розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, за результатами розгляду надані пропозиції до нього.
 • Проект Закону України «Про Затвердження Загальнодержавної програми розвитку соціального житла на 2015 – 2021 роки», за результатами розгляду проект не погоджено.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження виплат державним службовцям та особам, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 4511), за результатами розгляду Асоціацією підготовлено Висновок про відхилення проекту Верховною Радою України. В порядок денний не включено (02.09.2014).
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо утворення виконавчих комітетів обласних та районних рад» (реєстр. № 4050), за результатами розгляду Асоціацією підготовлено висновок про передчасність розгляду Верховною Радою України цього проекту Закону. В порядок денний не включено (02.09.2014).
 • Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо забезпечення соціально-культурного збалансованого розвитку населених пунктів) (реєстр. № 3063), за результатами розгляду Асоціацією підготовлено висновок про відхилення проекту Верховною Радою України. Проект відкликано (27.11.2014).
 • Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо додаткових механізмів реалізації народовладдя в Україні шляхом запровадження інституту народних ініціатив) (реєстр. № 3830), за результатами розгляду Асоціацією підготовлено висновок про необхідність направлення його на доопрацювання Верховною Радою України. Проект відкликано (10.09.2014).
 • Проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо дострокового припинення повноважень у зв’язку із набранням законної сили рішення суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення)» (реєстр № 2209а від 04.08.2013), за результатами розгляду Асоціацією підготовлені пропозиції до цього проекту Закону.
 • Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій», за результатами проект не погоджено.
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», за результатами розгляду проект погоджено, враховуючи, що пропозиції Асоціації були враховані за результатами узгоджувальної наради.
 • Проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів», за результатами розгляду проект погоджено.
 • Проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Типового положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту», за результатами розгляду проект не погоджено.
 • Проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», за результатами розгляду проект погоджено із зауваженнями.
 • Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування», за результатами розгляду не погоджено проект наказу.
 • Проект Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», за результатами розгляду розробнику проекту Закону надані пропозиції та зауваження до нього.
 • Проект наказу Мінрегіону «Про внесення змін до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», за результатами розгляду вироблено висновок, що проект потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням висновків Львівської обласної ради і Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.
 • Проект наказу Мінрегіону «Про затвердження порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів», за результатами розгляду проект погоджено.
 • Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», за результатами розгляду проект погоджено.

Крім зазначеного, Асоціація розглядала та надавала висновки, пропозиції, зауваження з урахуванням позицій профільних Комісій Асоціації щодо інших проектів нормативно-правових актів, запити стосовно яких надходили від Комітетів Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади.

Крім цього, здійснювався моніторинг та аналіз законодавчого процесу, який відбувався у центральних органах виконавчої влади, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України.

Зауваження та пропозиції до проектів нормативно-правових актів направлялися до відповідних профільних центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів та Комітетів Верховної Ради України.

Загалом за звітній період Секретаріатом Асоціації було опрацьовано понад 600 проектів нормативно-павових актів.

 

ЗВЕРНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

 1.  Звернення до Кабінету Міністрів України з проханням уточнити правову природу Постанови Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування». Повторне звернення до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. щодо скасування зазначеної постанови. 17 травня ц.р. Кабінет Міністрів розглянув на своєму засіданні і прийняв постанову «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (щодо фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).
 2. Звернення до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. про удосконалення законодавства щодо умов оплати праці службовців органів місцевого самоврядування.
 3. Звернення до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. про підтримку статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо обліку та технічної інвентаризації).
 4. Звернення до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. з проханням надати доручення розробити та внести законопроект щодо внесення змін до регламенту Верховної Ради України (про обов’язковість надання до законопроекту разом з іншими супровідними документами висновків Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, що стосуються місцевого та регіонального розвитку).
 5. Звернення до народного депутата Єфрємова О.С. щодо законодавчого врегулювання питань про спрощення механізму надання у користування надр.
 6. Звернення до Кабінету Міністрів України — направлено рішення Комісії Асоціації стосовно покращення ефективності використання земельних та водних ресурсів України.
 7. Звернення до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. про надання доручення профільним Комітетам Верховної Ради України ініціювати внесення відповідних змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та взяти під особистий контроль вирішення порушеного питання до набрання чинності законом України «Про перелік документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності в Україні»
 8. Звернення до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. – про зустріч з представниками Асоціацій для проведення консультацій в частині пропозицій щодо формування проекту Державного Бюджету на 2013 рік.
 9. Звернення до Президента України Януковича В.Ф. щодо ухвалення рішення про створення при Адміністрації Президента України спеціального робочого органу для забезпечення координації робіт з розробки Концепції територіальної організації влади, відповідних проектів законів та інших нормативних актів.
 10. Звернення, на виконання рішенням Правління від 15.05.2012 року, до Президента України Януковича В.Ф., Кабінету Міністрів та Мінрегіону з пропозицією затвердити Концепцію територіальної організації влади та реформи місцевого самоврядування Указом Президента України.
 11. Звернення до Кабінету Міністрів України, Мінфіну і Мінрегіону стосовно неприйнятності проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо типових штатів органів місцевого самоврядування)».
 12. Звернення до Голови Верховної Ради України стосовно законодавчого урегулювання питання проведення чергових місцевих виборів.
 13. Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 року щодо внесення змін до Кодексу України «Про надра»; до Типового положення «Про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року №59».
 14. Звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства Фінансів України, профільного Комітету Верховної Ради України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики України на 2014 рік.
 15. Звернення на Кабінет Міністрів України щодо фінансової самостійності місцевого самоврядування.
 16. Звернення до Віце-прем’єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Гройсмана В.Б. щодо необхідності реформування архітектурно-будівельного контролю та повернення повноважень у цій сфері до органів місцевого самоврядування.
 17. Звернення до Голови Верховної Ради України, Президента України, Прем’єр-міністра України з ініціативою про проведення спільної зустрічі з головами обласних рад для обговорення питань реформування місцевого самоврядування та децентралізації повноважень, прийняте на засіданні Правління Асоціації від 12 грудня 2014 року.
 18. Звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо пропозицій до законодавчих актів у сфері земельних відносин, прийняте на засіданні Правління Асоціації від 12 грудня 2014 року.
 19. Звернення до Голови Верховної Ради України та Президента України з проханням посприяти негайному прийняттю змін до Конституції України та пакету законів України з реформування місцевого самоврядування та децентралізації повноважень, які дадуть змогу провести вибори на оновленій правовій основі, прийняте на засіданні Правління Асоціації від 12 грудня 2014 року.
 20. Звернення до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України стосовно недоцільності повної ліквідації обласних державних телерадіокомпаній, прийняте на засіданні Правління Асоціації від 12 грудня 2014 року.

 

Робочі групи та інші консультативно-дорадчі органи центральних органів виконавчої влади Комітетів Верховної Ради України.

Повноважні представники членів Асоціації, входять до різних робочих груп, які утворюються центральними органами виконавчої влади, Комітетами Верховної Ради України з підготовки пропозицій щодо вирішення питань, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування. Зокрема, представники Асоціації входять до Конституційної комісії, експертних груп при Голові Верховної Ради України, складу робочих грип при Мінрегіоні з питань реформування місцевого самоврядування та бюджетної децентралізації, при Нацдержслужбі щодо доопрацювання проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Члени Правління Асоціації входть до складу колегій центральних органів виконавчої влади. Крім цього, представники Асоціації приймають участь у засіданнях Комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів, Кабінету Міністрів України. Зокрема у 2012 та 2013 році у засіданнях Кабінету Міністрів України участь приймав Віце-президент Асоціації з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, голова Вінницької обласної ради Татусяк С.П., який одночасно був уповноважений Національного конгресу місцевого самоврдування України (форма співпраці 3 Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування).

СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 1. Підписано угоду між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй та Українською асоціацію районних та обласних рад.
 2. Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Українською асоціацією районних та обласних рад та Канадським інститутом урбаністики про виконання проекту «Регіональне врядування та розвиток» в Україні.
 3. Підписано Меморандум між Програмою Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» та Українською асоціацію районних та обласних рад.
 4. Підписано Меморандум про співпрацю між Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та Українською асоціацією районних та обласних рад.
 5. У січні 2013 року Асоціацію прийнято до складу Ради Європейських Муніципалітетів та Регіонів (далі скорочено CEMR).

СПІВПРАЦЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Підписано Меморандум про співпрацю між Національною академією державного управління при Президентові України та Українською асоціацією районних та обласних рад.

Підписано Меморандуму про співпрацю між Державним закладом «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» та Українською асоціацією районних та обласних рад.

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА

За звітний період Секретаріатом Асоціації забезпечено підготовку та видання наступних інформаційних матеріалів та консультацій:

 • Роз’яснення щодо компенсації витрат за використання особистого легкового автомобіля для службових поїздок посадовим особам сільських та селищних рад.
 • Новації у містобудівному законодавстві.
 • Новації у законодавстві про виконавче провадження.
 • Інформаційні буклети про Українську асоціації районних та обласних рад.
 • Роз’яснення Держземагентства щодо порядку державної реєстрації земельної ділянки та оформлення прав власності на таку земельну ділянку.
 • Роз’яснення Мінфіну стосовно типових штатів органів місцевого самоврядування.
 • Роз’яснення Мін’юсту стосовно порядку оприлюднення декларацій про майновий стан посадових осіб ОМС.
 • Роз’яснення Фонду державного майна України стосовно повернення нерухомого майна церкві.
 • Проінформовано членів Асоціації через веб-сайт Асоціації про знаходження на розгляді у Верховній Раді України проекту постанови про утворення міста Ірпеня Київської області (реєстр. № 6594). Це повідомлення було розміщено з метою проінформувати, що вирішення даної проблеми можливо через ухвалення проекту Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
 • Роз’яснення Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування щодо деяких аспектів проведення голосування на засіданнях місцевих рад.
 • Роз’яснення Мінрегіону України щодо питань, які стосуються встановленого порядку проведення повірки лічильників холодної та гарячої води.
 • Роз’яснення Мінрегіону щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні.
 • Методичні рекомендації по застосуванню положень Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
 • Методологія розробки регіональних стратегій розвитку.
 • Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо застосування положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в частині визначення строків здійснення окремих етапів об’єднання.

Про Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку

На реалізацію статутних завдань Асоціації продовжується модерація Веб-порталу Ресурсний Центр зі сталого місцевого розвитку,  створеного при Українській асоціації районних та обласних рад за підтримки проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Веб-портал Центру розроблений з урахуванням кращих світових практик діяльності Knowledge management Hub, тобто Центрів управління знаннями, як професійна соціальна мережа. Центр надає можливість його користувачам знайти інформацію на тему розвитку громад, виконання проектів, ефективного управління, сталого розвитку тощо та поділитися набутим досвідом і наявною інформацією. Тобто база даних Центру є спільним результатом роботи його користувачів.

Портал спрямований на розвиток демократії участі через Форум, який надає можливість ініціювати теми з обговорення або приєднатися до вже діючих тем.

З ініціативи Центру було проведено низку заходів, зокрема експертних обговорень, засідань круглих столів з актуальних питань місцевого самоврядування та місцевого і регіонального розвитку, за результатами яких були підготовлені пропозиції до проектів нормативних актів. Крім цього, експертами Ресурсного центру щоденно здійснюється моніторинг і аналіз законодавчого процесу та практики застосування чинного законодавства, за результатами якого також готуються пропозиції до проектів нормативних актів або внесення змін до чиних актів.

Детальніше з роботою центру можна ознайомитись за адресою: http://rozvytok.in.ua.

* * *

Інформація про діяльність Асоціації, актуальні події, основні рішення місцевих рад, інші заходи, що відбуваються в регіонах, проекти нормативно-правових актів у сфері місцевого самоврядування висвітлюється на офіційному сайті Асоціації http://uaror.org.ua.

За звітній період на офіційному сайті Асоціації було розміщено понад 1800 статей та повідомлень, які висвітлюють новини місцевого самоврядування України, діяльність Асоціації та її керівних органів, діяльність місцевих рад, новини законодавства, роз’яснення стосовно деяких нормотворчих актів. Постійно діє «Стрічка регіональних новин» до якої щодоби додається в середньому 20 посилань на новини з сайтів членів Асоціації. Користувачами сайту стало понад 150 000 осіб,які переглянули більше 750 000 сторінок сайту. 

ПЕРЕЛІК

основних заходів, що здійснювались Українською асоціацією районних та обласних рад безпосередньо чи за її сприяння з 2011 по 01.10.2015 років

Українською асоціацією районних та обласних рад проведено такі основні заходи:Правління — 16

Президії — 12

З’їзд — 1

Круглі столи, конференції
2011 Засідання круглого столу на тему: «Проблеми реалізації законодавства про службу в органах місцевого самоврядування» м. Київ
20 травня 2011 р Міжнародна конференція «Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід м. Вінниця
11 серпня 2011 р Засідання круглого столу на тему: «Про удосконалення територіальної організації влади» та на засіданні круглого столу було представлено положення проекту Закону України «Про органи самоорганізації населення», що розробляється Секретаріатом Асоціації. смт. Маньківка, Черкаська обл.
2011 Відбулась конференція міністрів країн-членів Ради Європи, відповідальних за місцеве та регіональне врядування. М. Київ
15 травня 2012р Засідання круглого столу з опрацювання законопроекту «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція) м. Суми
21 травня 2012р. Зустріч моніторингової групи Делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи з представниками Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування м. Київ
30 липня 2012р. Засідання круглого столу з опрацювання законопроекту «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція) м. Київ
07 серпня 2012р. Презентація компоненту «Зміцнення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні» в рамках Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» м. Київ
16 листопада 2012 р Засідання Міжнародного круглого столу «Зміцнення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування» м. Київ
26 лютого 2013р Засідання круглого столу з опрацювання проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» м. Київ
06 березня 2013р Засідання круглого столу з опрацювання проекту Закону України «Про засади державної регіональної політики» м. Київ
31 липня 2013р Засідання круглого столу на тему: «Проект Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: шляхи впровадженн» м. Київ
31 жовтня 2013 р Засідання круглого столу на тему: «Концептуальні підходи удосконалення Конституції України в частині адміністративно-територіально устрою» м. Київ
28 листопада 2013 р Засідання круглого столу на тему: «Щодо тлумачення окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» м. Київ
23 травня 2014 р Засідання круглого столу на тему: «Про проект Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» м. Київ
12 червня 2014 р Засідання круглого столу на тему: «Конституційна реформа: децентралізація влади та зміцнення місцевого самоврядування. Ризики та загрози» м. Київ
30 жовтня 2014 р Засідання круглого столу на тему : «Реалізація концептуальних положень реформи децентралізації влади» м. Київ
01 квітня 2015 р Відео конференція на тему: «Нова державна регіональна політика в Україні – можливості для регіонів» м. Київ
21 квітня 2015 р Відео конференція на тему: «Практичні аспекти формування Перспективного плану формування дієздатних громад» м. Київ
Навчання, семінари, тренінги
11 травня 2011 р Науково-практична конференція з питань міжмуніципального співробітництва, м. Київ
2011 Засідання Координаційної Ради Проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на якому було представлено та обговорено результати діяльності першої фази Проекту МРГ. м. Київ
2011 Семінар на тему: «Кодекс кращих практик громадської участі в процесі прийняття рішень» Ради Європи та залучення громадськості до процесу вироблення політики в України м. Київ
12-16 вересня 2011 р Нарада-семінар для представників органів місцевого самоврядування — членів Асоціації смт. Затока Одеської обл.
22-23 березня 2012 р22 -23 травня 2012 р Форум із регіонального економічного розвитку «Поширюємо найкращий досвід» в рамках проекту Канада-Україні «Регіональне врядування та розвиток» м. Львів, Брюховичім. Дніпропетровськ
12-14 вересня 2012 р Навчальна нарада-семінар для представників органів місцевого самоврядування — членів Асоціації смт. Чорноморське, Одеська обл.
08 -10 жовтня 2012 р Тренінг з питань (само)оцінки асоціаціями органів місцевого самоврядування власних потреб і потенціалу в рамках Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» м. Київ
12-15 листопада 2012 р Комплексна тренінгова програма, спрямована на зміцнення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування в рамках Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» м. Львів
3 — 4 грудня 2012 р Тренінг для координаторів районних ресурсних центрів громад –  пілотних користувачів порталу Національного ресурсного центру сталого місцевого розвитку. м. Київ
10 — 12 грудня 2012 р Національний форум міст партнерів м. Львів
07серпня 2013 р Засідання робочої групи з опрацювання законопроекту «Про органи самоорганізації населення» м. Київ
15 — 16 серпня 2013 р Пілотна програма обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік. Перший семінар (виїзне навчання) посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виконавчих апаратів обласних рад з питань кадрової роботи та діловодства на базі Кіровоградської обласної ради м. Кіровоград
12-13 вересня 2013 р Пілотна програма обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік. Другий семінар (виїзне навчання) посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виконавчих апаратів обласних рад з питань правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та розробки, супроводу програм, проектів та заходів, які фінансуються з місцевих бюджетів, основні напрямки залучення коштів для реалізації місцевих та регіональних програм на базі Верховної Ради Автономної Республіки Крим м. Сімферополь, АРК
17-20 вересня 2013 р Навчальна нарада-семінар для представників органів місцевого самоврядування — членів Асоціації м. Судак, АРК
17- 18 жовтня 2013 р Пілотна програма обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік. Третій семінар (виїзне навчання) посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виконавчих апаратів обласних рад з питань організаційного забезпечення діяльності обласних рад, взаємодії з громадськістю та висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у ЗМІ на базі Харківської обласної ради м. Харків
14 листопада 2013 р. Узгоджувальна нарада «Щодо удосконалення вимог до професійно-кваліфікаційного рівня керівника бухгалтерської служби бюджетної установи та шляхи вирішення проблеми» м. Київ
14 березня 2014 р Робоча зустріч голів обласних рад з Віце-прем’єр міністром – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Гройсманом В.Б. та представниками центральних органів виконавчої влади. м. Київ
27-28 березня 2014 р II Всеукраїнський форум місцевого самоврядування. м. Львові
22 квітня 2014 р Узгоджувальна з обговорення спірних положень проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання». м. Київ
22 квітня 2014 р Нарада з питання обговорення остаточної редакції проекту Закону України «Про засади державної регіональної політики» м. Київ
16 травня 2014 р Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Місцеве самоврядування — основа сталого розвитку України» м. Київ
20 травня 2014 р Нарада з питань децентралізації виконавчої влади за участю представників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської, Івано-Франківської, Одеської, Тернопільської областей м. Київ
4-5 липня 2014 р Саміт Миру, Асоціація виступила співорганізатором заходу. м. Київ
6 серпня 2014 р Нарада, на якій презентовано проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування». м. Київ
12 серпня 2014 р Розширене засідання постійної Комісії Української асоціації районних та обласних рад з питань бюджетної та податкової політики. м. Київ
13 серпня 2014 р Засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, на якому, зокрема, був розглянутий проект Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» м. Київ
13 серпня 2014 р Нарада, на якій презентовано Концепцію проекту Закону України «Про громадські ініціативи та органи самоорганізації населення» м. Київ
14 серпня 2014 р Нарада, на якій презентовано проект Закону «Про адміністративно-територіальний устрій» м. Київ
14 серпня 2014 р Нарада з обговорення стану виконання завдання з розроблення та затвердження державних стандартів якості публічних послуг, яке визначене Планом заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні м. Київ
20 серпня 2014 р Узгоджувальна нарада з представниками Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування по проекту Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№4070а) м. Київ
2 вересня 2014 р Засідання робочої групи профільного Комітету Верховної Ради України з доопрацювання проекту Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад». м. Київ
10 вересня 2014 р Нарада з обговорення положень законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)» № 4435а м. Київ
8 -12 вересня 2014 р Комплексна навчальна програма «Школа місцевого самоврядування» (ШМС),Реформування місцевого самоврядування шлях до створення дієвого самоврядування на рівні району та області м. Київ
23 вересня 2014 р Нарада з обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція) та питання децентралізації адміністративних послуг м. Київ
24 вересня 2014 р Засідання Ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування м. Київ
25-26 вересня 2014 р Конференція та фаховий огляд «Муніципальна консолідація в Європі: тенденції і рішення щодо об’єднання та співробітництва м. Київ
9 жовтня 2014 р Експертне обговорення основних положень та відмінностей проектів Законів України «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція) (проект Мінрегіону 2014 року, проекти зареєстровані у Верховній Раді Україні за № 3704 (проект відкликано) та 3704-1). м. Київ
30 жовтня 2014 р Робоча зустріч з обговорення нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та нових підходів у взаємовідносинах державного бюджету з місцевими бюджетами м. Київ
4 листопада 2014 р Узгоджувальна нарада з обговорення спірних положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» м. Київ
10-11 листопада 2014 р Робоча зустріч з представниками групи польських експертів з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Мінрегіоні, під час якої було презентовано робочі версії проектів законів «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві органи виконавчої влади», «Про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексу України (щодо бюджетної децентралізації), «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» м. Київ
17 листопада 2014 р Презентація шведсько-українського проекту з децентралізації влади в Україні. м. Київ
19 листопада 2014 р Узгоджувальна нарада по проекту Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» м. Київ
26 листопада 2014 р Відбулась Друга Зустріч РЕГІОНЕТ м. Львів
27-28 листопада 2014 р XIV Міжнародний Економічний Форум, присвячений тематиці регіонального розвитку м. Львів
03 квітня 2015 р Нарада семінар з питань реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в приміщенні Мінрегіону м. Київ
27 квітня 2015 р Нарада-семінар з питань впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади м. Тернопіль
30 квітня 2015 р Нарада в режимі  on-linе з питань проведення оцінки та попереднього відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які фінансуватимуться за кошти державного фонду регіонального розвитку у 2015, 2016 та подальших роках м. Київ
07 травня 2015 р Нарада в режимі on-line спільно з Мінрегіоном з метою проведення моніторингу розроблення проектів перспективних планів формування територій громад, стану функціонування регіональних офісів реформ, плану та завдань щодо посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи м. Київ
25- 29 травня2015 року Засідання робочої групи з проведення попередніх консультацій щодо проектів перспективних планів формування територій громад областей м. Київ
04- 05 червня 2015 р Нарада-семінар для представників органів місцевого самоврядування м. Бердянськ Запорізька обл.
05 червня 2015 р Асоціацією спільно з Мінрегіоном проведено дві наради:10:00 — засідання робочої групи з проведення попередніх консультацій щодо проектів перспективних планів формування територій громад

14:00 — нараду в on-line режимі для регіональних адміністраторів сайту dfrr.minregion.gov.ua

м. Київ
12 червня 2015 р Засідання голів обласних рад з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні м. Київ
19 червня 2015 р Оn-line нарада із представниками Офісів реформ щодо проектів перспективних планів формування територій громад областей м. Київ
05 липня 2015 р Семінар з питань реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» м. Слов’янськ
17 липня 2015 р Зібрання спільнот РЕГІОНЕТ «Розвиток села» — всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ м. Київ
3.07.2015 року Оn-line семінар-нарада «Проекти регіонального розвитку в 2016 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку», яка провдилась разом з представниками проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» м. Київ
04-07 серпня 2015 р Засідання робочої групи з підготовки Закону України «Про префектів» м. Київ
11 вересня 2015 р. Сіпільна нарада з Мінрегіоном з обговорення питань щодо удосконалення законодавчого забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад та законодавчого забезпечення Конституційних змін. м. Київ
14-18 вересня 2015 р Нарада-семінар для представників обласних та районних рад в смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області. смт. Затока Одеської обл..

 

Розробник - 
IMENA.ua