Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Область >  Асоціації органів місцевого самоврядування >  Пропозиції Української асоціації районних та обласних рад до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік (реєстр. № 2769 від 10.04.2013 р.)

Асоціації органів місцевого самоврядування

Пропозиції Української асоціації районних та обласних рад до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік (реєстр. № 2769 від 10.04.2013 р.)


З метою врахування місцевих і регіональних інтересів при підготовці Декларації цілей та завдань Державного бюджету України на 2014 рік,  необхідно розглянути та врахувати наступні пропозиції:

Розділ “Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами” доповнити пунктами наступного змісту:

1) Забезпечення в повному обсязі коштами з державного бюджету органів місцевого самоврядування для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень.

2) Удосконалення казначейського обслуговування органів місцевого самоврядування та порядку реєстрації фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України.

3) Послідовного підвищення рівня оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування шляхом встановлення посадового окладу спеціаліста найнижчої категорії на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати із збереженням співвідношення в посадових окладах спеціалістів більш високої категорії та керівників.

4) Поетапного списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими в минулих роках.

5) Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами влади.

6) Погашення кредиторської заборгованості органів місцевого самоврядування за здійсненими видатками, які мали фінансуватися за рахунок державних програм, у тому числі щодо здійснення комплексного протипаводкового захисту.

7) Запровадження поетапної компенсації з державного бюджету втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку. Підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів можливе шляхом внесення змін до бюджетного та податкового законодавства шляхом:

віднесення плати за землю до місцевих податків з наданням місцевим радам права регулювати ставки цього податку у визначених законом межах;

запровадження плати за землю на рівні орендної плати для землекористувачів – власників розташованого на земельних ділянках нерухомого майна, що не мають належно оформленого права на землю, а також для землекористувачів, які мають земельні ділянки в постійному користуванні, та використовують їх для провадження господарської діяльності;

включення до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів частини податку на прибуток підприємств (крім державної та комунальної власності) в обсязі 25 %;

збільшення надходжень від туристичного збору шляхом спрощення процедури оподаткування, запровадження ставок залежно від обороту (виручки) за надання послуг з тимчасового проживання, скорочення пільг;

закріплення на рівні 70 % відрахування екологічного податку до бюджетів місцевого самоврядування;

спрямування до місцевих бюджетів надходжень від судового збору за місцем розгляду справ, а також звільнення від сплати судового збору органів місцевого самоврядування.

8) Встановлення для регіонів річних розрахункових обсягів надходжень податку на прибуток підприємств і акцизного податку на підставі формульних розрахунків.

9) Включення до видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:

для бюджетів міст обласного значення – видатків на позашкільну освіту.

для обласних та районних бюджетів, а також бюджетів міст обласного значення – видатків на утримання центрів матері та дитини та центрів соціально-психологічної допомоги.

10) Врахування в місцевих бюджетах під час розрахунку видатків на охорону здоров’я:

в усіх місцевих бюджетах – мінімального гарантованого рівня медикаментозного забезпечення та витрат на харчування і утримання одного хворого в день.

в обласних бюджетах – цільових видатків на лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю (методом гемодіалізу) та на утримання перинатальних центрів.

11) Затвердження в установленому порядку типових нормативів щодо мережі та чисельності працюючих в галузі Культура і мистецтво з урахуванням кількості населення, яке обслуговується.

12) Внесення змін до статті 103-1 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 972 «Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», визначивши, що на формульній основі обов’язково здійснюється розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах лише до рівня бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти.

Розробник - 
IMENA.ua