Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Область >  Асоціації органів місцевого самоврядування >  ПОЛОЖЕННЯ про Пілотну програму обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік

Асоціації органів місцевого самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ про Пілотну програму обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Правління Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
“Українська асоціація районних та обласних рад”
протокол засідання Правління УАРОР
від 24 квітня 2013 р.

 


1. Засновники та учасники

Пілотна програма обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік (далі – Програма) проводиться відповідно до рішення Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” (далі — УАРОР).

Засновник Програми – УАРОР. Реалізацію Програми забезпечує Оргкомітет.

Учасники Програми — обласні ради України, які виявили бажання направити своїх представників для участі у Програмі шляхом подання заявок на участь у порядку, визначеному цим документом.

Представники — посадові особи місцевого самоврядування (особи, які обіймають керівні посади та спеціалісти) обласних рад, направлені для участі у Програмі обласними радами — Учасниками Програми.

2. Актуальність проекту

Спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст в Україні представляють районні та обласні ради. На рівні цих органів місцевого самоврядування накопичується, обробляється та аналізується інформація про загальні потреби жителів районів та областей у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, розвитку територіальних громад тощо. Узагальнюючи інформацію про спільні проблеми та потреби мешканців районів та областей, керівники та фахівці обласних рад можуть виконувати функцію менеджерів, розробляти проекти та програми, за допомогою яких реалізуються потреби місцевого населення цілих регіонів.

Водночас законодавство у сфері місцевого самоврядування потребує серйозного вдосконалення. Зокрема, є прогалини в окремих сферах права, існує проблема дублювання повноважень органів місцевого самоврядування органами виконавчої влади. Також слід відзначити, що вітчизняна система місцевого самоврядування сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у значній частині територіальних громад та їх об’єднань не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, захисту її прав, свобод та законних інтересів, надання якісних адміністративних та соціальних послуг. Це призводить до невдоволення громадян діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, оскарженням їх рішень, дій чи бездіяльності до суду та правоохоронних органів.

Усі ці проблеми проблеми призводять до неоднозначного розуміння окремих норм права, відсутності спільного для усіх регіонів України підходу до реалізації тих чи інших повноважень органів місцевого самоврядування та єдиного порядку вирішення спірних питань. У зв’язку з цим посадові особи місцевого самоврядування притягаються до різних видів відповідальності.

Реалізація програми обміну досвідом між обласними радами, зокрема керівним складом та фахівцями зазначених рад, сприятиме не лише накопиченню інформації, узагальненню та аналізу проблем, обумовлених недоліками чинного законодавства та складностями практичної реалізації окремих положень законів. Програма може стати платформою для створення єдиного інформаційного простору для керівників та спеціалістів місцевих рад вищого рівня,сприятиме поширенню позитивного досвіду, дозволить проаналізувати типові помилки, яких посадові особи місцевого самоврядування припускаються під час поточної діяльності, змоделювати варіанти правильної поведінки та покаже напрямки вдосконалення роботи.

Результати Програми у подальшому можна буде поширити на всю територію України, екстраполювати на рівень районних рад.

3. Мета й завдання

Мета Конкурсу: Сприяти обміну досвідом між фахівцями та особами, які займають керівні посади в органах місцевого самоврядування обласного рівня, з метою підвищення знань та професійних навичок, посилення ролі районних та обласних рад у системі місцевого самоврядування в Україні. Започаткувати платформу на якій посадові особи місцевого самоврядування районного та обласного рівня зможуть оперативно обмінюватись професійною інформацією.

Завдання Конкурсу: Підвищити рівень кваліфікації та практичних навичок керівників та спеціалістів обласних рад, ознайомити їх з сучасними підходами до організації роботи та управління проектами, сприяти формуванню менеджерського підходу до вирішення завдань, поставлених перед органами місцевого самоврядування. Сприяти розширенню ділових зв’язків посадових осіб місцевого самоврядування з колегами з інших регіонів для покращення взаємодії місцевих рад з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

4. Умови реалізації Програми

4.1. У Програмі можуть прийняти участь керівники структурних підрозділів та спеціалісти обласних рад, які спеціалізуються з наступних питань:

4.1.1. організаційно-правова та кадрова робота (особливо важливий напрямок — підготовка пленарних засідань сесій рад, організація діяльності депутатських комісій та фракцій, робота з депутатським корпусом);

4.1.2. управління спільним майном територіальних громад;

4.1.3. розробка та супровід програм, проектів та заходів, які фінансуються з місцевих бюджетів, залучення коштів для реалізації місцевих та регіональних програм (робота з іноземними донорами, державними та регіональними фондами, благодійними організаціями тощо);

4.1.4. взаємодія з громадськістю та висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у ЗМІ.

4.2. Програма реалізується у другому півріччі 2013 року. Термін проведення виїзних навчань — з серпня по грудень 2013 року.

4.3. Програма складатиметься з чотирьох блоків, поділених за тематикою згідно з Орієнтовним графіком проведення семінарів (додаток 2 до Положення). Програма кожного семінару та точний час проведення виїзних навчань визначаються Оргкомітетом і доводяться до кожної обласної ради шляхом направлення повідомлення, а також шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті УАРОР не пізніше, ніж за 1 місяць до початку кожного навчального блоку.

4.4. Для участі у програмі відповідна обласна рада — Учасниця Програми подає секретарю Оргкомітету заявку встановленого зразка (додаток 3 до Положення), у якій зазначаються найменування посади, ПІБ представника (представників), яких відповідна обласна рада делегує для участі у Програмі. Заявка подається у електронному вигляді за адресою: olga114@oblrada.kharkov.ua у форматі “doc” або “jpeg”. Кінцеві строки подання заявок визначаються Оргкомітетом та доводяться до кожної обласної ради шляхом направлення повідомлення, а також шляхом оприлюднення відповідних рішень на офіційному веб-сайті УАРОР.

4.5. Для участі у одному блоці навчань (одному виїзному семінарі) обласна рада — Учасниця Програми може направити не більше 2 (двох) представників.

4.6. Витрати на проїзд та проживання Представників, обумовлені участю у виїзних навчаннях, а також добові сплачуються за рахунок коштів обласної ради — Учасниці Програми, яка делегувала цих Представників для участі у Програмі.

4.7. Формат проведення окремих заходів Програми та інші питання реалізації Програми визначаються Оргкомітетом, а за необхідності погоджуються з членами Правління УАРОР шляхом проведення опитування.

Розробник - 
IMENA.ua