Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Область >  Асоціації органів місцевого самоврядування >  Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

Асоціації органів місцевого самоврядування

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

Загальна інформація про
Всеукраїнську асоціацію сільських та селищних рад

    Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад – добровільне  об’єднання територіальних громад сільських і селищних рад та асоціацій органів місцевого самоврядування, створено в 2009 році для захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому і регіональному розвитку.

          Станом на початок 2012 року до складу Асоціації входить  більше восьми тисяч територіальних громад та 2 асоціації органів місцевого самоврядування. У структурі Асоціації  діють 21 регіональне відділення.

          Асоціація є добровільним неурядовим, неприбутковим об’єднанням органів місцевого самоврядування . Вона створена для того , щоб органи місцевого самоврядування могли більш ефективно здійснювати свої повноваження, а також з метою поглиблення їх взаємодії та співпраці, об’єднанні зусиль та узгодження дій місцевих рад.

          Організація діяльності органів місцевого самоврядування – завдання непросте. Ця робота потребує спеціальних знань, навичок, підходів, а також ретельного аналізу раніше прийнятих правових актів і державних програм.

          Самотужки вирішити такі питання, розробити вагомі, зважені пропозиції щодо формування нової законодавчої основи органам місцевого самоврядування базового рівня не під силу. Це можливо лише через членство в об’єднанні, подібному до нашої Асоціації.  Фахівці та експерти Асоціації, отримуючи інформацію,від посадовців місцевих рад з усіх регіонів України, бачать проблеми на місцях, так би мовити зсередини, систематизують та аналізують отриману інформацію, що дозволяє виявляти прогалини у чинному законодавстві. Після чого ми можемо сформувати на високому рівні колективну думку та донести її до керівництва держави.

        В серпні місяці 2010 року між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад та Українською асоціацією районних і обласних рад,  ґрунтуючись на положеннях Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про асоціації органів місцевого самоврядування», беручи до уваги необхідність співпраці органів місцевого самоврядування та узгодження їх позицій з ключових питань територіальної організації влади в Україні, місцевого і регіонального розвитку,одним з основних завдань яких є поліпшення  забезпечення функціонування інституту місцевого самоврядування ,а також поєднання місцевих і державних інтересів було укладено угоду про заснування Національного конгресу місцевого самоврядування як форми взаємодії, взаємної допомоги, підтримки, консолідації інтересів місцевого самоврядування на державному рівні.

          Основними завданнями Асоціації є: 

- об`єднання зусиль сільських та селищних рад, спрямованих на захист прав та інтересів відповідних територіальних громад; - створення умов для ефективнішого здійснення повноважень місцевого самоврядування; 

 - налагодження взаємодії з органами державної влади у процесі вирішення питань місцевого і регіонального розвитку з метою узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів шляхом проведення консультацій, підготовки висновків та пропозицій до проектів нормативно-правових актів із зазначених питань; - сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх рішень; - координація діяльності членів Асоціації для досягнення мети та виконання завдань Асоціації. 

          Завдяки створенню Асоціації села та селища мають змогу напряму ефективно взаємодіяти з владою у вирішенні питань розвитку сіл та селищ,спільно розробляти законопроекти, що мають усунути існуючі проблеми українських сіл. Члени Асоціації мають змогу отримувати кваліфіковану методичну, правову, інформаційну допомогу.

          З ініціативи Асоціації та при її безпосередній участі внесено ряд важливих змін та доповнень до ряду діючих законів та цілої низки нових законопроектів. Зокрема: до Бюджетного та Податкового кодексів України, проектів Закону України «Про об’єднання територіальних громад» та Закону України « Про ринок земель», було запропоновано, щоб вибори депутатів сільських, селищних, міських рад проводилися за мажоритарною системою, а вибори депутатів обласних і районних рад – за змішаною:  50%депутатів – за пропорційною системою,, а 50% - за мажоритарною системою. В 2011 році правління Асоціації звернулось з листами  до Кабінету Міністрів України щодо:

-         внесення змін до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 26.01.2011 №59 в зв’язку з виникненням проблемних питань при погодженні призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи;

-         внесення змін до Бюджетного Кодексу України в частині видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на утримання місцевої пожежної охорони.

           У червні 2011 року відбувся Всеукраїнський форум сільських та селищних рад «Розвиток сільських територій – основа аграрної стратегії України». У заходах взяли участь понад 3000 сільських та селищних голів. У рамках Форуму відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Асоціацією. Меморандумом сторони визначили напрями співпраці у рамках довгострокового співробітництва з метою забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій. У документі передбачено об’єднання зусиль Міністерства та Асоціації для подальшого формування державної політики і реформування відносин власності на селі, розвинення інвестиційної діяльності в АПК.

          Планується спільно розробити і здійснити заходи, спрямовані на комплексний розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, забезпечити захист земельних і майнових прав селян, а також підтримати розвиток особистих селянських і фермерських господарств, місцевого самоврядування і кооперації на селі. Серед пріоритетних завдань у сфері зайнятості сільського населення виокремлено сприяння поширенню сільського туризму та розвитку фізичної культури і спорту на селі. Важливим пунктом Меморандуму стало формування державної політики в частині долучення нас до обговорення нормативно-законодавчих актів, які розробляються чи готуються до прийняття.

          За ініціативою Всеукраїнської асоціації сільських та селищних раду серпні 20111 року утворено Громадський рух «Земля – народна власність!». Завданням руху є широке громадське обговорення проекту Закону України « Про ринок земель» в територіальних громадах, серед власників земельних паїв.

         В грудні місяці 2011 року вийшов з друку перший номер газети «Рідне село Україна», співзасновником якої є Всеукраїнська Асоціація сільських та селищних рад і тираж якої становить 200 тисяч примірників.

        За період з моменту створення ВАССР проведено 15 засідань правлінь(в т. ч. 2- виїзних), де було прийнято 84 рішення.

         Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад як інститут представлення і відстоювання спільних інтересів територіальних громад володіє достатнім потенціалом для подібної роботи та необхідними засобами впливу для розробки нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення інтересів територіальних громад та їх мешканців.

 

Розробник - 
IMENA.ua