Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Оголошення

27.09.2021 16:58
До відома громадян!


    За дорученням голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка створено посилання, за яким можна ознайомитися з переліком об’єктів комунальної власності області, які можуть бути передані в орендне користування: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit... Список відповідних об’єктів надалі буде постійно оновлюватися та актуалізуватися. Нагадуємо, Чернівецька обласна рада діє на засадах відкритості та прозорості.
 

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Діяльність ради >  Постанови виборчої комісії >  Постанова № 154

Вибори до обласної ради

Постанови виборчої комісії

від 10.08.2015

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

10 серпня 2015 року № 154

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року

З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про місцеві вибори під час організації підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, відповідно до пункту 1 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1 – 3 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року (додається).

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформаційної політики України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству культури України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Державній архівній службі України, Державній казначейській службі України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній інспекції України з питань праці, Державній фіскальній службі України, обласним, Київській міській радам, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома регіональних органів адміністрування, органів ведення Державного реєстру виборців та відповідних територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 10 серпня 2015 року № 154

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення
чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

25 жовтня 2015 року

 

№ з/п

Зміст заходу, визначений Законом України
"Про місцеві вибори"  (далі – Закон)

Строк виконання заходу

Календарна дата

Субєкти виконання заходу

1                     

Призначення чергових місцевих виборів (далі вибори)                                                                                     (частина перша статті 15 Закону)

Не пізніше ніж за дев’яносто  днів до дня голосування

До 26 липня 2015 року включно

Верховна Рада України

2                     

Подання до Центральної виборчої комісії відомостей щодо зареєстрованих політичних партій (далі – партій) та їх місцевих організацій  із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                   (частина шоста статті 37 Закону)

Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування

До 25 серпня 2015 року включно

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян

3                     

Встановлення порядку внесення, повернення та перерахування грошової застави                                  (частина п’ята статті 44 Закону)

Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування

До 25 серпня 2015 року включно

Центральна виборча комісія спільно з Міністерством фінансів України

4                     

Визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців розміру грошової застави для кожного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови)                                                                      (частина друга статті 44 Закону)

Не пізніш як за п’ятдесят сім днів до дня голосування

До 28 серпня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

5                     

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії розміру грошової застави для кожного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови) та інформування відповідних територіальних виборчих комісій                                                                     (частина друга статті 44 Закону)

Невідкладно після визначення

 

Центральна виборча комісія

6                     

Оголошення про початок виборчого процесу                                                        (частина сьома статті 15 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу

До 30 серпня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

7                     

Оприлюднення рішення про оголошення початку виборчого процесу в загальнодержавних засобах масової інформації або в інший спосіб                                                  (частина сьома статті 15 Закону)

Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення

 

Центральна виборча комісія

8                     

Оприлюднення інформації про кількість виборців, виборча адреса яких віднесена до території кожного міста, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори міського голови, на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, а також у загальнодержавних та (або) відповідних місцевих засобах масової інформації                                                                        (частина сьома статті 2 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до початку виборчого процесу

До 30 серпня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

9                     

Подання до Центральної виборчої комісії кандидатур до складу обласних, районних, міських (міст обласного значення, міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій                                                                              (частина четверта статті 22 Закону)

Не раніше ніж за шістдесят днів та не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування

З 26 серпня до 1 вересня 2015 року включно

Обласні, районні, міські (у містах обласного значення, місті Києві), районні у місті Києві організації політичних партій, зазначені у частині другій статті 22 Закону

10                 

Визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців кількості територіальних, одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені відповідними територіальними виборчими комісіями на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації виборів депутатів місцевих рад                                                                        (частина перша статті 17 Закону)

Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування

До 4 вересня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

11                 

Розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій відомостей про кількість територіальних, одномандатних виборчих округів на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації виборів депутатів місцевих рад                                                   
(частина перша статті 17 Закону)

Невідкладно

 

Центральна виборча комісія

12                 

Встановлення порядку відкриття і закриття рахунків виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                           (частина друга статті 70 Закону)

Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування

До 4 вересня 2015 року включно

Національний банк України за погодженням із Центральною виборчою комісією

 

ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ (далі – вибори) – 5 вересня 2015 року

(за п’ятдесят днів до дня голосування)

(абзац другий частини першої статті 15 Закону)

13                 

Повідомлення Центральній виборчій комісії про місцезнаходження (адреси) приміщень для обласних, районних, міських (міст обласного значення, міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій                                                                                   (пункт 1 частини першої статті 73 Закону)

Не пізніш як за один день до формування складу територіальних виборчих комісій

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи

14                 

Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу обласних, районних, міських (міст обласного значення, міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій                                                                       (абзац третій частини третьої статті 22 Закону)

Перед формуванням складу відповідних територіальних виборчих комісій

 

Центральна виборча комісія

15                 

Формування складу обласних, районних, міських (міст обласного значення, міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій                                                   (частина четверта статті 22 Закону)

Не пізніш як за сорок вісім днів до дня голосування

До 6 вересня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

16                 

Визначення та обладнання місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)                                                                                                                        (частина четверта статті 56 Закону)

Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування

До 9 вересня 2015 року включно

Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування

17                 

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії кандидатур до складу відповідних міських (крім міст обласного значення, міста Києва), районних у містах (крім районних у місті Києві), сільських, селищних виборчих комісій                                                                              (частини шоста – восьма статті 22 Закону)

Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування

До 9 вересня 2015 року включно

Районні, міські організації політичних партій, зазначені у частині другій статті 22 Закону

18                 

Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу відповідних міських (крім міст обласного значення, міста Києва), районних у містах (крім районних у місті Києві), сільських, селищних виборчих комісій                                                                       (абзац третій частини третьої статті 22 Закону)

Перед формуванням складу відповідних територіальних виборчих комісій

 

Відповідна територіальна виборча комісія

19                 

Формування складу відповідних міських (крім міст обласного значення, міста Києва), районних у містах (крім районних у місті Києві), сільських, селищних виборчих комісій                                                                            (частини шоста – восьма статті 22 Закону)

Не пізніш як за сорок два дні до дня голосування

До 12 вересня 2015 року включно

Відповідна територіальна виборча комісія

20                 

Оприлюднення рішення про формування складу територіальних виборчих комісій  у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений комісією                                                                       (частина шістнадцята статті 22 Закону)

Не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення про формування складу комісій

 

Виборча комісія, яка сформувала склад територіальних виборчих комісій

21                 

Скликання першого засідання територіальної виборчої комісії                                                                                                                                   (абзац другий частини третьої статті 20,
частини друга, третя статті 27 Закону)           

Не пізніш як на другий день з дня формування складу комісії

 

Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар територіальної виборчої комісії

22                 

Початок повноважень територіальної виборчої комісії у новосформованому складі                                                                                                                                             (абзац другий частини третьої статті 20 Закону)

З моменту складання присяги більшістю від складу територіальної виборчої комісії, визначеного при її формуванні, на засіданні цієї комісії

 

 

23                 

Складання єдиного кошторису доходів і видатків на підготовку і проведення місцевих виборів           (частина шоста статті 69 Закону)

У триденний строк із дня сформування нового складу територіальної виборчої комісії

 

Територіальна виборча комісія

24                 

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації відомостей про розмір грошової застави та спеціальний рахунок, на який вона вноситься                                                                  (частина третя статті 44 Закону)

Протягом чотирьох днів з дня сформування її нового складу

 

Обласна, районна, міська, районна у місті виборча комісія

25                 

Передача Центральній виборчій комісії відомостей про спеціальний рахунок, на який вноситься грошова застава для розміщення на офіційному веб-сайті Комісії (частина третя статті 44 Закону)

Невідкладно після відкриття спеціального рахунку

 

Обласна, районна, міська, районна у місті виборча комісія

26                 

Подання до кожної територіальної виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці                                                                         (частини друга, четверта – сьома статті 17 Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 14 вересня 2015 року включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

27                 

Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації                                                                             (абзац перший частини третьої статті 57 Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 14 вересня 2015 року включно

Засоби масової інформації

28                 

Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах                                                                                                                                 (частина перша статті 66 Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 14 вересня 2015 року включно

Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку

29                 

Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах або про відмову в наданні такого дозволу                                                                   (частина друга статті 66 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання

 

Центральна виборча комісія

30                 

Видача представнику громадської організації копії рішення про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу                                                                                (частина друга статті 66 Закону)

Не пізніш як наступного дня після дня прийняття відповідного рішення

 

Центральна виборча комісія

31                 

Утворення одномандатних виборчих округів для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради                                                                                       (частина друга статті 17 Закону)

Не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування

До 16 вересня 2015 року включно

Відповідна сільська, селищна виборча комісія

32                 

Утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів депутатів міської (міста без районного поділу, міста, до складу якого не входить інше місто, село, селище), районної у місті ради                                                                              (частина четверта статті 17 Закону)

Не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування

До 16 вересня 2015 року включно

Відповідна міська, районна у місті виборча комісія

33                 

Утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів депутатів районної, міської (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) ради                                                                             (частини п’ята, шоста статті 17 Закону)

Не пізніш як за тридцять сім днів до дня голосування

До 17 вересня 2015 року включно

Відповідна районна, міська виборча комісія

34                 

Утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів депутатів обласної ради                                                                               (частина сьома статті 17 Закону)

Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування

До 19 вересня 2015 року включно

Відповідна обласна виборча комісія

35                 

Передача органу ведення Державного реєстру виборців на паперових носіях та в електронному вигляді рішення про утворення одномандатних,  територіальних виборчих округів                                                                            (частина дванадцята статті 17 Закону)

Невідкладно після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів

 

Відповідна територіальна виборча комісія

36                 

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інших визнаний виборчою комісією спосіб рішення про утворення одномандатних,  територіальних виборчих округів                                                                            (частина дванадцята статті 17 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів

 

Відповідна територіальна виборча комісія

37                 

Передача до Центральної виборчої комісії змісту рішення про утворення територіальних виборчих округів                                                                                   (частина тринадцята статті 17 Закону)

Невідкладно після отримання відповідного рішення

 

Орган ведення Державного реєстру виборців

38                 

Надсилання до Центральної виборчої комісії на паперових носіях рішення про утворення територіальних виборчих округів                                                                            (частина тринадцята статті 17 Закону)

 

 

Відповідна територіальна виборча комісія

39                 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії змісту рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі                                                                                   (частина тринадцята статті 17 Закону)

 

 

Центральна виборча комісія

40                 

Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                                                                                                                                      (частина шоста статті 37 Закону)

Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування

До 19 вересня 2015 року включно

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян

41                 

Подання до Центральної виборчої комісії копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах разом з копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту                                                                                                                                                                                      (абзац другий частини першої статті 36 Закону)

Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування

До 19 вересня 2015 року включно

Політичні партії

42                 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах                                                                                                                                                                                      (абзац третій частини першої статті 36 Закону)

Не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування

До 20 вересня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

43                 

Повідомлення у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів                                                                                                                                               (абзац перший частини п’ятої  статті 37 Закону)

Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції)

 

Відповідна місцева організація партії

44                 

Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                                                                                                                                  (частини перша – третя статті 35 Закону)

Розпочинається за тридцять чотири дні до дня голосування

З 21 вересня 2015 року

Місцеві організації партій, громадяни України шляхом самовисування

45                 

Опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах                                                                                   (частина третя статті 66 Закону)

Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування

До 24 вересня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

46                 

Затвердження форми та кольору виборчого бюлетеня для кожних місцевих виборів                                                     (частина перша статті 74 Закону)

Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування

До 24 вересня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

47                 

Визначення порядку проведення жеребкування щодо розміщення назв місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі, у виборчому бюлетені                                                                     (абзац перший частини сьомої статті 74 Закону)

Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування

До 24 вересня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

48                 

Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                               (частина друга статті 41, частина друга статті 42, частина друга статті 43 Закону)

Закінчується за двадцять чотири дні до дня голосування

До 30 вересня 2015 року включно

Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування; кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутий шляхом самовисування

49                 

Подання заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати                                                       (частина сьома статті 41 Закону)

До прийняття рішення про  реєстрацію кандидатів у депутати

 

Особа, включена до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії

50                 

Повідомлення представника місцевої організації партії про надходження заяви особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати цієї місцевої організації партії,  про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати                                                                        (частина сьома статті 41 Закону)

Не пізніш як у триденний строк з дня отримання відповідної заяви

 

Відповідна територіальна виборча комісія

51                 

Прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації                                                                         (абзац перший частини дев’ятої статті 41, абзац перший частини четвертої статті 42, абзац перший частини четвертої статті 43 Закону)

Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування

До 1 жовтня 2015 року включно

Відповідна територіальна виборча комісія

52                 

Надсилання (видача) копії рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації                                                                                                (абзац другий частини дев’ятої статті 41, абзац другий частини четвертої статті 42, абзац другий частини четвертої статті 43, частина друга статті 46 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення

 

Відповідна територіальна виборча комісія

53                 

Видача посвідчень кандидата (кандидатів) у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  (в разі їх реєстрації)                                                                                                                 (частина одинадцята статті 41, частина п’ята статті 42, частина п’ята статті 43 Закону)

У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію

 

Відповідна територіальна виборча комісія

54                 

Передача Центральній виборчій комісії інформації про виборчі списки кандидатів у депутати місцевих організацій партій із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, включених до таких списків, а також відомостей про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                 (частина тринадцята статті 41,частина сьома статті 43 Закону)

Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування

До 3 жовтня 2015 року включно

Відповідна територіальна виборча комісія

55                 

Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у визначений комісією спосіб                                                      (частина тринадцята статті 41, частина восьма статті 42, частина сьома статті 43 Закону)

Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування

До 3 жовтня 2015 року включно

Відповідна територіальна виборча комісія

56                 

Початок передвиборної агітації                                                                  (частина друга статті 54 Закону)

З дня, наступного за днем прийняття  відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів

 

Місцева організація партії, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови

57                 

Подання до територіальної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власного виборчого фонду, а також із використанням обладнання, що їм належить                                                                                       (частина третя статті 56 Закону)

Не пізніш як через два дні після його виготовлення

 

Місцеві організації партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидати в депутати в одномандатних виборчих округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови

58                 

Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити                                                                (частина шоста статті 70 Закону)

Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду

 

Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

59                 

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії з правом дорадчого голосу (далі – представник) з доданими до неї документами                                                          (частина четверта статті 61 Закону)

Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі

 

Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі

60                 

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії з доданими до неї документами                                                                                                 (частина восьма статті 61 Закону)

У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії

 

Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі

61                 

Реєстрація представника, уповноважених осіб місцевої організації партії та видача посвідчення                                                             (частини п’ята, дев’ята статті 61 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження документів про реєстрацію відповідно представника, уповноважених осіб місцевої організації партії

 

Відповідна територіальна виборча комісія

62                 

Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень відповідно представника, уповноваженої особи місцевої організації партії                                                    (частина одинадцята статті 61 Закону)

У будь-який час до дня голосування

 

Представник, уповноважена особа місцевої організації партії

63                 

Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою та іншими документами про відкликання представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої                                                            (частина дванадцята статті 61 Закону)

У будь-який час до дня голосування

 

Керівний орган місцевої організації партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи

64                 

Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та у разі подання документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою.                                                                    Видача копії рішення представнику місцевої організації партії або надсилання на адресу керівного органу відповідної місцевої організації                                                                                                                         (частина тринадцята статті 61 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування  – невідкладно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

65                 

Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                                              (абзаци перший – третій частини третьої
статті 63 Закону)

Не пізніш як за три дні до дня голосування

До 21 жовтня 2015 року включно

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

66                 

Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчення                                                                                                                            (абзац четвертий частини третьої
статті 63 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб

 

Відповідна територіальна виборча комісія

67                 

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб                                                                          (частина сьома статті 63 Закону)

У будь-який час до дня голосування

 

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

68                 

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи                                                                                                                                                                            (частина восьма статті 63 Закону)

У будь-який час

 

Довірена особа кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

69                 

Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою.                                                                                                                                                                 Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення                                                                                                                          (частина дев’ята статті 63 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

70                 

Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях                                                                               (абзац другий частини шостої статті 74 Закону)

Після виготовлення попередніх списків виборців

 

Органи ведення Державного реєстру виборців

71                 

Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (частина четверта статті 23 Закону)

Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування

До 4 жовтня 2015 року включно

Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі; кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

72                 

Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                       (частина перша статті 23 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань

 

Відповідна районна, міська (міста обласного значення без районного поділу), районна у місті виборча комісія

73                 

Інформування відповідних територіальних виборчих комісій про виявлення фактів порушення кандидатами вимог частин четвертої, п’ятої статті 35 Закону                                                                        (частина восьма статті 43 Закону)

Не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 5 жовтня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

74                 

Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування                                                                                  (пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 47 Закону)

У будь-який час після реєстрації  кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 5 жовтня 2015 року включно

Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

75                 

Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата відповідно до рішення місцевої організації партії                                                                                                                               (пункт 2 частини першої, пункт 2 частини другої статті 47 Закону)

У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за  дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 5 жовтня 2015 року включно

Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата

76                 

Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                    (частина третя статті 47 Закону)

Не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування

До 6 жовтня 2015 року включно

Відповідна територіальна виборча комісія

77                 

Видача рішення про скасування реєстрації кандидата                      (частина шоста статті 47 Закону)

Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації

 

Відповідна територіальна виборча комісія

78                 

Надсилання до Центральної виборчої комісії рішення, прийнятого відповідно до частин першої – п’ятої, восьмої статті 47 Закону                                               (частина дев’ята статті 47 Закону)

Негайно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

79                 

Затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування                                                                                                                               (абзац перший частини третьої статті 74 Закону)

Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування

До 7 жовтня 2015 року включно

Територіальна виборча комісія

80                 

Ознайомлення з текстом виборчого бюлетеня для голосування                                                                (абзац другий частини третьої статті 74 Закону)

Протягом двох днів з дня прийняття рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах

 

Суб’єкти відповідного виборчого процесу

81                 

Повідомлення про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій територіальну виборчу комісію, що утворює відповідні дільничні виборчі комісії                                                                                   (пункт 1 частини першої статті 73 Закону)

Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи

82                 

Утворення дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (абзац перший частини першої статті 23 Закону)

Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування

До 9 жовтня 2015 року включно

Районна, міська (міста обласного значення без районного поділу) районна у місті виборча комісія

83                 

Оприлюднення рішення про утворення дільничної виборчої комісії з відомостями про її склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією                                                                                                                                                              (частина восьма статті 23 Закону)

Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії

 

Територіальна виборча комісія, що утворила дільничну виборчу комісію

84                 

Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії                                                                                                                                   (абзац перший частини шостої статті 20, частини друга, третя статті 27 Закону)   

Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії

 

Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії

85                 

Початок повноважень дільничних виборчих комісій                                                                                                                                             (абзац перший частини шостої статті 20 Закону)

З моменту складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії

 

 

86                 

Передача попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                                                                                                                                 (абзац перший частини другої статті 30 Закону)

Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування

До 11 жовтня 2015 року включно

Органи ведення Державного реєстру виборців

87                 

Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                           (частина перша статті 31 Закону)

Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

88                 

Передача до Центральної виборчої комісії копії рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня                                                                            (частина тринадцята статті 75 Закону)

Невідкладно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

89                 

Передача дільничним виборчим комісіям рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                          (абзац третій частини третьої статті 74 Закону)

Не пізніше ніж за дванадцять  днів до дня голосування

До 12 жовтня 2015 року включно

Відповідна територіальна виборча комісія

90                 

Визначення кількості виборчих бюлетенів для голосування                                                                                                                                 (абзац перший частини шостої статті 74 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування

До 12 жовтня 2015 року включно

Відповідна територіальна виборча комісія

91                 

Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я                                                                                                        (абзаци другий, третій частини першої                                       статті 34 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування

До 12 жовтня 2015 року включно

Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я

92                 

Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці                                                                                                                              (абзац другий частини першої статті 34 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 14 жовтня 2015 року включно

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

93                 

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців                                                                                              (частина дев’ята статті 34 Закону)

Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

94                 

Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                            (частина п’ята статті 34 Закону)

Наступного дня після складання списку виборців

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

95                 

Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення                                                                                                                    (пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга
статті 77 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 14 жовтня 2015 року включно

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

96                 

Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій                                                                                                                (абзац другий частини першої статті 67 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 14 жовтня 2015 року включно

Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України

97                 

Забезпечення виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів обласної, районної, міської ради та міського голови                                                                                                                                                          (пункт 1 частини першої, частина друга
статті 75 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 14 жовтня 2015 року включно

Обласна, районна, районна в місті (у містах, де утворені районні у місті ради), міська (міста обласного значення, міста Києва) виборча комісія

98                 

Отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування в упаковці підприємства-виготовлювача                                                                                                                                              (пункт 1 частини першої статті 75 Закону)

Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування

До 15 жовтня 2015 року включно

Обласна, районна, районна в місті (у містах, де утворені районні у місті ради), міська (міста обласного значення, міста Києва) виборча комісія

99                 

Передача в упаковці підприємства-виготовлювача районним, міським (міст обласного значення) виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів обласної ради                                                                                                                  (пункт 1 частини четвертої статті 75 Закону)

Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача

 

Обласна виборча комісія

100             

Передача в упаковці підприємства-виготовлювача сільським, селищним, міським (міст районного значення) виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів районної ради       (пункт 2 частини четвертої статті 75 Закону)                                                                                                               

Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача

 

Районна виборча комісія

101             

Передача в упаковці підприємства-виготовлювача районним у місті виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської ради, міського голови                                                                                                                 (пункт 3 частини четвертої статті 75 Закону)

Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача

 

Міська (у містах з районним поділом) виборча комісія

102             

Передача в упаковці підприємства-виготовлювача сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) виборчій комісії виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської ради, міського голови                                                                                                                             (пункт 4 частини четвертої статті 75 Закону)

Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача

 

Міська (міста обласного значення) виборча комісія

103             

Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                                   (абзац перший частини четвертої статті 71 Закону )

За вісім днів до дня голосування

До 16 жовтня 2015 року включно

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії

104             

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                       (абзац другий частини четвертої статті 71 Закону)

За п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії

105             

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                                      (абзац перший частини шостої статті 71 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

106             

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший спосіб відомостей проміжного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)

Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів

 

Територіальна виборча комісія

107             

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.                                                                   Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                                        (частини друга, четверта статті 67 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Центральна виборча комісія

108             

Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                                                          (частина четверта статті 65 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат

109             

Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії  подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації                                                                                                    (частина шоста статті 66 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах

110             

Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації або про відмову в реєстрації.                                                                           Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                           (частини четверта, шоста статті 65,
частини шоста, восьма статті 66 Закону)

У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача

 

Відповідна територіальна виборча комісія

111             

Звернення до територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                          (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону)

У будь-який час

 

Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат,                  громадська організація

112             

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача                                                                        (частина одинадцята статті 65,
частина тринадцята статті 66 Закону)

У будь-який час

 

Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації  

113             

Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації                                                                                                            (частина одинадцята статті 65,
частина тринадцята статті 66 Закону)

Після отримання відповідної заяви

 

Відповідна територіальна виборча комісія

114             

Забезпечення виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови
(пункт 2 частини першої, частина друга
статті 75 Закону)
                                                                                                                            

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Сільська, селищна, міська (міст районного значення) виборча комісія

115             

Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                    (абзац другий частини третьої, частина п’ята
 статті 31 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Виборець

116             

Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців                                                                         (частина п’ята статті 31 Закону)

Протягом одного дня

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

117             

Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії про передачу заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів)                                                                                                                            (частина шоста статті 31 Закону)

Невідкладно після прийняття відповідного рішення

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

118             

Видача рішення виборчої комісії про передачу до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву)                                                                                   (частина шоста статті 31 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

119             

Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу    (частина восьма статті 31 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 19 жовтня 2015 року включно

Виборець

120             

Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів для голосування (пункт 2 частини першої статті 75 Закону)                                                                                                         

Не пізніш як за чотири дні до дня голосування

До 20 жовтня 2015 року включно

Сільська, селищна, міська (міст районного значення) виборча комісія

121             

Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування                                                                                                                              (частина п’ята статті 75 Закону)

Не раніш як за три дні до дня голосування

Не раніше 22 жовтня
2015 року

Районна, міська, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія

122             

Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                                      (частини шоста, сьома статті 34 Закону)

Не пізніш як за два дні до дня голосування

До 22 жовтня 2015 року включно

Виборець

123             

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців або виключення з нього                                                                           (частина дванадцята статті 34 Закону)

Невідкладно після внесення змін до списку виборців

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

124             

Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                           (частина друга статті 32 Закону)

Не пізніш як за два дні до дня голосування

До 22 жовтня 2015 року включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

125             

Завершення передвиборної агітації                                                                                                                                                                                                                               (абзац перший частини другої статті 54 Закону)

О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування

До 24 години 23 жовтня 2015 року включно

 

126             

Зняття передвиборних агітаційних матеріалів                                                                                                                                       (частина одинадцята статті 60 Закону)

З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування

З 24 години 23 жовтня 2015 року

Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

127             

Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви виборця, написаної власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування та довідки медичної установи про стан здоров’я                                                                                                                            (пункт 2 частини третьої, частина п’ята
статті 78 Закону)

До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування

До 20 години 23 жовтня 2015 року

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (особисто, поштою або через інших осіб)

128             

Інформування дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування                                                                                                                    (пункт 1 частини третьої статті 78 Закону)

До 12 години останньої суботи перед днем голосування

До 12 години 24 жовтня 2015 року

Виборець (письмово або особисто), стосовно якого у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися

129             

Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці                                                      (абзац перший частини першої статті 33 Закону)

До 18 години останньої суботи перед днем голосування

До 18 години 24 жовтня 2015 року

Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці

130             

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення з нього                                        
(абзац другий частини першої статті 33 Закону)

Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

131             

Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії                                                                                                                                  (частина шістнадцята статті 22,
частина восьма статті 23 Закону)

Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування

 

Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, утворила дільничну виборчу комісію

132             

Виготовлення витягу зі списку виборців                                                                                                                                  (абзац перший частини другої статті 78 Закону)

В останній день перед днем голосування

24 жовтня 2015 року

Дільнична виборча комісія

133             

Надання витягу із списку виборців для загального ознайомлення у приміщення дільничної виборчої комісії                                                                                                                                          (абзац другий частини другої статті 78 Закону)

Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців

 

Дільнична виборча комісія

 

ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 25 жовтня 2015 року

(частина перша статті 77 Закону)

134             

Інформування відповідної територіальної виборчої комісії про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування та кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування                                                                      (абзац третій частини шостої статті 77 Закону)

Перед початком голосування

До 8 години 25 жовтня 2015 року

Дільнична виборча комісія

135             

Передача відповідній територіальній виборчій комісії попередніх відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування                                                           (частина вісімнадцята статті 77 Закону)

Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дня голосування

Після 20 години,
але не пізніше 21 години 25 жовтня 2015 року

Дільнична виборча комісія

136             

Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів                                                                                                                               (частина восьма статті 70 Закону)

О 18 годині середи після дня голосування

О 18 годині 28 жовтня 2015 року

Розпорядник виборчого фонду

137             

Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії остаточного фінансового звіту                                                                                  (абзац перший частини п’ятої статті 71 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після дня голосування

До 30 жовтня 2015 року включно

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії

138             

Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів у одномандатному виборчого окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним у відповідному окрузі, про проведення повторного голосування, про визнання виборів у відповідному окрузі такими, що не відбулися                                                                                                               (частина друга статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування

До 30 жовтня 2015 року включно

Сільська, селищна виборча комісія

139             

Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів сільського, селищного, міського голови  одного з рішень: про визнання сільського, селищного, міського голови обраним, про проведення повторного голосування, про визнання виборів відповідного сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися                                                                                                               (частина четверта статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування

До 30 жовтня 2015 року включно

Сільська, селищна, міська виборча комісія

140             

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту                                                                     (абзац другий частини п’ятої, абзац другий
частини шостої статті 71 Закону)

Не пізніш як на сьомий день після дня голосування

До 1 листопада
2015 року включно

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії.    Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посади сільського, селищного, міського голови

141             

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший спосіб відомостей остаточного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)

Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів

 

Територіальна виборча комісія

142             

Установлення результатів виборів у багатомандатному виборчому окрузі та складання протоколу про результати виборів                                                         (частина перша статті 86 Закону)

Не пізніш як на десятий день з дня голосування

До 4 листопада
2015 року включно

Обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) виборча комісія

143             

Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського селищного, міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                            (частина дванадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після встановлення результатів виборів

 

Сільська, селищна, міська виборча комісія

144             

Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців  про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування                                                            (частина друга статті 87 Закону)

Не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

145             

Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, про обраного депутата, сільського, селищного, міського голову                                                                                                                                                                                  (частина дванадцята статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів

 

Сільська, селищна, міська виборча комісія

146             

Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування і результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                                 (частина дванадцята статті 86 Закону)

Невідкладно після встановлення результатів виборів

 

Обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) виборча комісія

147             

Публікація в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі

(абзац перший частини дванадцятої  статті 86 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів

 

Обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) виборча комісія

148             

Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації                                                                                                     (абзац перший частини першої статті 88 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

149             

Припинення повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                     (абзац другий частини шостої статті 20 Закону)

Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

 

150             

Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів                                                                                                                     (частина восьма статті 69 Закону)

Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

151             

Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України                                                                                                             (частина дев’ята статті 69 Закону)

У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

152             

Закриття рахунку виборчого фонду                                                                                                                                              (частина дев’ята статті 70 Закону)

На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

153             

Інформування відповідної ради про результати виборів                                                                                                                (частина дванадцята статті 85, частина дванадцята статті 86 Закону)

На першому пленарному засіданні відповідної ради

 

Територіальна виборча комісія

154             

Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи                                                                                                                                       (частина перша статті 101 Закону)

Після офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                                                                                        Т. ЛУКАШ

 

Розробник - 
IMENA.ua