Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Прес-центр >  Оголошення >  Оголошення

Прес-центр

Оголошення

11.02.2020 18:19

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення посади керівника

(генерального директора) комунального некомерційного підприємства

«Чернівецький обласний центр служби крові»

 

Правові підстави проведення конкурсу: відповідності до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, розпорядження голови Чернівецької обласної ради від 20.01.2020 № 36 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника (генерального директора) комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний центр служби крові», розпорядження голови Чернівецької обласної ради від 07.02.2020 № 92       «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний центр служби крові».

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний центр служби крові»

Юридична адреса підприємства: 58000, м. Чернівці, вул. Українська, 36.

Основним напрямком діяльності Підприємства є забезпечення потреб закладі охорони здоров'я міста Чернівці, Чернівецької області та інших та інших користувачів донорською кров'ю та її компонентами в повному обсязі, які виробляються на Підприємстві і відповідають встановленим стандартам якості.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з                  12 лютого 2020 року по 02 березня 2020 року (до 18:00) за адресою м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 (каб. 304). Номер телефона та адреса електронної пошти для довідок: (0372) 53-04-34, e-mail: or@oblrada.cv.ua;.

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- повна вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право», або «Соціальні або поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоровя».

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства Конституції України, закони постанови,укази, розпорядження рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності;

- відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:- план реформування закладу протягом одного року;- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Претенденти подають особисто або надсилають поштою наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання.

Умови оплати праці керівника Підприємства:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Дата і місце проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 05 березня 2020 року о 15:00 в приміщенні Чернівецької обласної ради за адресою: 58010, м. Чернівці,  вул. Грушевського, 1

 


Завантажити додатки

Розробник - 
IMENA.ua