Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Прес-центр >  Оголошення >  Чернівецька обласна рада

Прес-центр

Оголошення

07.03.2018 10:54

Чернівецька обласна рада

Чернівецька обласна рада оголошує конкурс із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2.

Конкурс відбудеться 29 березня 2018 року об 10:00 год. за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб. 332.

Конкурсні пропозиції подаються до 18:00 год. 22 березня 2018 року (каб.304).

З умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради  http://oblrada.cv.ua.

 

Затверджено

висновком постійної комісії обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 20.12.2012

  

Умови

проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: вул. Фастівська, 2, в м. Чернівцях.

 

Чернівецька обласна рада, яка є організатором конкурсу, повідомляє про проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі Чернівецької обласної ради для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою:

-         м. Чернівці, вул. Фастівська, 2;

Конкурс проводиться у відповідності до вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України та призначений для проведення конкурсного відбору учасників на умовах сервітуту, відповідно до засад добросовісної конкуренції серед учасників конкурсу.

Учасник конкурсу несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та наданням конкурсних пропозицій.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за витрати учасників конкурсу незалежно від його результатів.

Метою конкурсу є визначення переможця конкурсу, який виготовить технічну документацію щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту та її погодження у встановленому порядку для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування).

Конкурс проводиться постійною комісією обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Конкурсна комісія).

1. Характеристика конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція щодо користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) повинна бути викладена українською мовою.

Конкурсна пропозиція має містити наступні відомості:

1) орієнтовану площу земельної ділянки на яку буде розповсюджуватися дія сервітуту;

2) пропозиції розміру вартості послуг з утримання автомобільної стоянки (майданчиків для паркування);

3) пропозиції щодо обладнання автомобільної стоянки (майданчиків для паркування), строки та якість виконання робіт по їх обладнанню;

4) інвестиційні пропозиції суб'єкта господарювання тощо.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу.

Надана учасником конкурсу конкурсна пропозиція розглядається як його пропозиція Організатору конкурсу укласти Договір на умовах проведення конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником в своїй конкурсній пропозиції.

Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право вносити зміни до них або зняти свою пропозицію з розгляду. 

2. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа та фізична особа-підприємець, яка офіційно подала свої пропозиції для участі в конкурсі.

Учасник конкурсу повинен відповідати таким обов’язковим вимогам:

- не перебувати у стадії припинення та не бути таким, стосовно якого розпочато процедуру банкрутства чи відновлення платоспроможності;

- не мати заборгованості за нарахованими податками, зборами й іншими обов’язковими платежами до бюджету за останній квартал, бути фінансово спроможним.

У статутних документах учасника конкурсу повинні бути передбачені види діяльності, які необхідно буде проводити для реалізації конкурсних вимог, або зобов'язання щодо внесення відповідних змін до них.

Конкурсна комісія обласної ради має право усунути учасника конкурсу від участі в конкурсі на будь-якому етапі його проведення, у тому числі до укладення договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування), у таких випадках:

- неподання із заявою на участь в конкурсі документів, визначених в цих Умовах, чи за наявності в поданих документах недостовірних відомостей про учасника конкурсу або в поданій ним конкурсній пропозиції щодо робіт, для виконання яких учасник бере участь у конкурсі;

- невідповідність вимогам та умовам, установленим організатором конкурсу – Чернівецькою обласною радою;

- невідповідність заяви на участь у конкурсі за формою і змістом формі, яка визначена додатком 1 до Умов.

 

3. Вимоги щодо облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) 

Автомобільні стоянки, Майданчики для паркування обладнуються відповідно до Правил паркування транспортних засобів затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 3 грудня 2009 р. № 1342 та Правил дорожнього руху затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10 жовтня 2001 р. № 1306.

 

4. Дата та місце проведення конкурсу

Конкурс відбудеться 29 березня 2018 року об 10:00 год. за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб. 332.

 

5. Прийняття конкурсної документації

Для участі в конкурсі учасники подають заяву за формою, наведеною в додатку 1 до Умов.

Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь у конкурсі, виконуються безпосередньо заявником або уповноваженою ним особою (представником).

Усі дії щодо подання заяви юридичної особи на участь у конкурсі виконує уповноважена нею особа (представник). Фізична особа-підприємець може брати участь у конкурсі особисто або через уповноважену ним особу (представника).

Повноваження представника підтверджуються документом, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо).

При поданні заяви заявник або уповноважена ним особа (представник заявника) пред’являє паспорт і документ, що посвідчує повноваження щодо участі в конкурсі та укладенні договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування), визначених у конкурсній пропозиції.

До заяви на участь у конкурсі додаються:

1) документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

2) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб),  оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа;

3) копію паспорта фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта);

4) документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця та їх повноваження;

5) довідку щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для нерезидентів - довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження), довідка Державної фіскальної служби за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом, дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій;

6) конкурсні пропозиції (подаються в запечатаному конверті, підписаному тією особою, що підписала заяву, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки юридичної особи або фізичної особи-підприємця (за наявності), із зазначенням назви предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення і повного найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця та нанесеним маркуванням: «Не відкривати до 29 березня 2018 року 10:00 години (зазначаються дата та час проведення конкурсу)»). Усі сторінки конкурсної пропозиції повинні бути пронумеровані та містити підпис керівника юридичної особи чи фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи (представника), завірений печаткою (за наявності). Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу заповнюються в друкованому вигляді і дублюються прописом);

7) згода щодо укладання відповідного договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування), наведеною у додатку 2 до Умов.

До заяви також додаються відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із облаштуванням, експлуатацією та обслуговуванням автомобільних стоянок (майданчиків для паркування), складені в довільній формі з додаванням копій договорів, дозвільних документів, буклетів, фотографій, статей у друкованих виданнях тощо.

Усі документи повинні бути охайно оформлені і заповнені розбірливо. Підчищення і виправлення не допускаються. Якщо в документах, що складають конкурсну документацію, є розбіжності між позначенням сум прописом і цифрами, то до розгляду, як виняток, приймається сума, що зазначена прописом.

Конкурсна документація подається з описом вкладеного, зразок якого наведено у додатку 3 до Умов, в запечатаному конверті з написом «На конкурс».

Заява і згода заявника, що подаються юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (уповноваженими особами (представниками) заявника), підписуються цими особами, головним бухгалтером і завіряються печаткою (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсної документації письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до конкурсної комісії обласної ради, яка надає письмову відповідь протягом 3 робочих днів.

Конкурсна документація може бути відкликана особами, що її подали, не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

Прийняття конкурсної документації, надання роз’яснень і додаткової інформації щодо предмета конкурсу проводяться управлінням з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 у робочі дні тижня з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 і завершуються 22 березня 2018 року о 18.00 год. Умови проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради http:// http://oblrada.cv.ua  Контактна особа – Герман Михайло Ілліч, тел. 52-28-25.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає вимогам, може забезпечити виконання робіт відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він визнається переможцем конкурсу.

Рішення про визначення переможця приймається більшістю від загального складу конкурсної комісії обласної ради.

За результатами засідання конкурсної комісії обласної ради приймається рішення та складається протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

1) відомості про учасників конкурсу;

2) результати голосування;

3) обґрунтування щодо визначення переможця.

Протокол про проведення конкурсу складається та підписується у п’ятиденний строк головою та секретарем.

Після оголошення результатів конкурсу Чернівецька обласна рада приймає відповідне рішення сесії щодо укладання з переможцем конкурсу договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування). 

6. Відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу

Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від претендента. Неврегульовані сторонами спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

Додатки:

1. Зразок заяви на участь в конкурсі.

2. Зразок опису документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються до заяви на участь у конкурсі.

 

 

Додаток 1

до Умов проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: вул. Фастівська, 2, в м. Чернівцях.

Реєстраційний номер заяви ____________

Дата реєстрації «___» ___________ 2018 р.

Реєстратор _________________________

 

                                                                Чернівецькій обласній раді

Заява

на участь в конкурсі 

із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: вул. Фастівська, 2, в м. Чернівцях.

Розглянувши та вивчивши Умови про проведення конкурсу,_____________________________________________________________________,

                                                     (повне найменування учасника конкурсу)

в особі _________________________________________________________________________,

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду щодо участі в конкурсі, прошу дозволити взяти участь у конкурсі та зобов’язуюсь виконувати його умови.

Реквізити заявника:

Ідентифікаційний код або номер – ___________________________________________

Номер запису про державну реєстрацію в ЄДРПОУ  –     ________________________

 Місцезнаходження (місце проживання) – _____________________________________

 Телефон (факс), електронна пошта  __________________________________________

Платіжні реквізити:

розрахунковий рахунок – ___________________________________________________

банк – ____________________________код банку – _____________________________

Паспорт керівника або уповноваженої ним особи (представника)  –  серія _________ №__________, виданий  «___» __________ _____ р. ____________________________

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи – ________________________________________________________________________

 Додаток: - Конкурсна документація згідно з описом на ____ арк.

 

Керівник

(уповноважена ним особа (представник)) _______________ (_______________)

                                                                                     (підпис)    (ініціали, прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер                             _____________________ (______________)

                                                                                                            (підпис)   (ініціали, прізвище)


Додаток 2

до Умов проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: вул. Фастівська, 2, в м. Чернівцях.

 

 

Чернівецькій обласній раді

 

Згода заявника

_____________________________________________________________________________

(повне найменування учасника конкурсу)

в особі________________________________________________________________________

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду виконати роботи згідно з вимогами, що містяться в Умовах про проведення конкурсу, і на умовах, які визначені у нашій конкурсній пропозиції.

У разі визнання наших пропозицій найкращими ми зобов’язуємося в місячний строк після прийняття рішення обласної ради з моменту оголошення інформації про результати конкурсу укласти договір сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: вул. Фастівська, 2, в м. Чернівцях, згідно із умовами конкурсу і нашої конкурсної пропозиції.

 

 

Керівник

(уповноважена ним особа (представник)) _______________ (_______________)

                                                                                                 (підпис)    (ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер                             _____________________ (______________)

                                                                                                      (підпис)   (ініціали, прізвище)

 


Додаток 3

до Умов проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: вул. Фастівська, 2, в м. Чернівцях.

 

 

 

 

 

ОПИС

документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються

до заяви на участь у конкурсі

_____________________________________________________________________________________

(повне найменування учасника конкурсу)

підтверджує, що для участі у конкурсі на право укладення договору сервітуту на користування земельною ділянкою  для облаштування, експлуатації та обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресою: вул. Фастівська, 2, в м. Чернівцях, надаються такі документи:

 

Найменування документа

Кількість

аркушів

1

Нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб), оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа

 

2

Документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для юридичних осіб -  нерезидентів, засвідчені в установленому порядку

 

3

Копії паспорта фізичної особи-підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта), оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа

 

4

Довідка щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства (датована не раніше  ніж за 30 днів до дати розгляду конкурсних пропозицій)

 

5

Документ, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо)

 

6

Згода заявника

 

7

Конкурсна пропозиція учасника

 

Керівник (уповноважена ним особа (представник)  _______________ (_______________)

                                                                                                                     (підпис)                (ініціали, прізвище)

М.П.

 

Розробник - 
IMENA.ua