Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Прес-центр >  Оголошення >  Чернівецька обласна рада

Прес-центр

Оголошення

12.01.2018 10:56

Чернівецька обласна рада


Чернівецька обласна рада оголошує інвестиційний конкурс із відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці Чернівецької обласної ради  за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1, згідно затверджених умов.

Умови

проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці Чернівецької обласної ради  за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1

 

Чернівецька обласна рада, яка є організатором конкурсу, повідомляє про проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці Чернівецької обласної ради  за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1, площею 0,5856 га, кадастровий номер 7310136600:36:001:1080.

Конкурс проводиться у відповідності до вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та призначений для проведення конкурсного відбору учасників спільної забудови земельної ділянки на засадах добросовісної конкуренції серед учасників конкурсу.

Учасник конкурсу несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та наданням конкурсних пропозицій.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за витрати учасників конкурсу незалежно від його результатів.

Метою конкурсу є визначення переможця конкурсу, який виготовить проектно - кошторисну документацію та здійснить комплекс робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з інженерними спорудами за адресою: м. Чернівці, провулок Текстильників, 1.

1. Характеристика конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція щодо забудови земельної ділянки повинна бути викладена українською мовою.

Конкурсна пропозиція має містити наступні відомості:

1) Загальна площа будівлі (-вель), що буде побудовано на земельній ділянці.

2) Пропозиція щодо частки житла - відсоток від загальної площі, який підлягатиме передачі Чернівецькій обласній раді (чітко вказати відсоток від загальної площі, кількість квартир та їх загальну площу).

3) Строк будівництва (прийняття в експлуатацію) житла – не повинен перевищувати 24 (двадцяти чотирьох) місяців від початку будівництва житла. Строк передачі квартир організатору конкурсу здійснюється поетапно та не повинен перевищувати 24 місяці від початку будівництва житла (з моменту укладення договору).

4) Ініціативу щодо передачі житла (квартир) в інших прийнятих в експлуатацію житлових будинках до завершення будівництва на земельній ділянці за рахунок частки, що може отримати Чернівецька обласна рада.

Пропозиції, які будуть подаватися в процентному відношенні від загальної площі менше як 10 % організатором конкурсу не розглядатимуться.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу.

Надана учасником конкурсу конкурсна пропозиція розглядається як його пропозиція Організатору конкурсу укласти Договір на умовах проведення конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником в своїй конкурсній пропозиції.

Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право вносити зміни до них або зняти свою пропозицію з розгляду. 

2. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа та фізична особа-підприємець.

Учасник конкурсу повинен відповідати таким обов’язковим вимогам:

- не перебувати у стадії припинення та не бути таким, стосовно якого розпочато процедуру банкрутства чи відновлення платоспроможності;

- не мати заборгованості за нарахованими податками, зборами й іншими обов’язковими платежами до бюджету за останній квартал, бути фінансово спроможним;

- мати повноваження на укладення договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

У статутних документах учасника конкурсу повинні бути передбачені види діяльності, які необхідно буде проводити для реалізації конкурсних вимог.

Якщо після укладення з переможцем конкурсу договору про спільне будівництво житла будуть встановлені обставини щодо нього, які вважаються порушенням цих Умов, Чернівецька обласна рада має право розірвати цей договір в односторонньому порядку та не відшкодовувати пов’язані з розірванням договору витрати інших сторін чи завдані їм збитки. При цьому, завдані Чернівецькій обласній раді збитки чи понесені витрати відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.

Конкурсна комісія обласної ради має право усунути учасника конкурсу від участі в конкурсі на будь-якому етапі його проведення, у тому числі до укладення договору про будівництво житла, у таких випадках:

- неподання із заявою на участь в конкурсі документів, визначених в цих Умовах, чи за наявності в поданих документах недостовірних відомостей про учасника конкурсу або в поданій ним конкурсній пропозиції щодо робіт, для виконання яких учасник бере участь у конкурсі;

- невідповідність вимогам та умовам, установленим організатором конкурсу – Чернівецькою обласною радою;

- невідповідність заяви на участь у конкурсі за формою і змістом формі, яка визначена додатком 1 до Умов.

 

3. Вимоги щодо будівництва житла

Проектними рішеннями повинні бути запропоновані максимальні показники висотності будівлі (-ель).

Житло повинно передаватися організатору конкурсу благоустроєним та має відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам відповідно до вимог частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.

Житло (квартири) повинно бути підключено до відповідних інженерних мереж і забезпечено електроенергією, опаленням, холодним (обов’язково) і гарячим (при технічній можливості) водопостачанням, каналізацією.

Строк будівництва житла не повинен перевищувати 24 (двадцяти чотирьох) місяців від дня початку будівництва житла.

Умова (за наявності) органів місцевого самоврядування щодо передачі житла (квартир), що будуватиметься на зазначеній земельній ділянці, до комунальної власності територіальної громади, щодо сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста та інших можливих внесків та платежів до органів влади та місцевого самоврядування, пов’язаних із здійсненням забудови земельної ділянки Чернівецької обласної ради,   виконується за рахунок частки житла, що належатиме переможцю конкурсу за результатами спільного будівництва житла.

Усі витрати пов’язані з отриманням технічних умов, містобудівних обмежень, дозвільних документів, тощо здійснюються за рахунок переможця конкурсу.

 

4. Дата та місце проведення конкурсу

Конкурс відбудеться 21 лютого 2018 року об 10:00 год. за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб. 332 

5. Прийняття конкурсної документації

Для участі в конкурсі учасники подають заяву за формою, наведеною в додатку 1 до Умов.

Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь у конкурсі, виконуються безпосередньо заявником або уповноваженою ним особою (представником).

Усі дії щодо подання заяви юридичної особи на участь у конкурсі виконує уповноважена нею особа (представник). Фізична особа-підприємець може брати участь у конкурсі особисто або через уповноважену ним особу (представника).

Повноваження представника підтверджуються документом, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо).

При поданні заяви заявник або уповноважена ним особа (представник заявника) пред’являє паспорт і документ, що посвідчує повноваження щодо участі в конкурсі та укладенні договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

До заяви на участь у конкурсі додаються:

1) документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

2) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб),  оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа;

3) копію паспорта фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта);

4) копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); баланс підприємства (форма 1) за минулий рік і звітний квартал (для юридичних осіб); звіт про фінансові результати (форма 2) за минулий рік і звітний квартал (для юридичних осіб); звіт про рух грошових коштів (форма 3) за минулий рік (для юридичних осіб); звіт про власний капітал (форма 4) за минулий рік (для юридичних осіб), декларація про майновий стан (доходи) на момент оголошення конкурсу (для фізичних осіб-підприємців);

5) документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця та їх повноваження;

6) довідку щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для нерезидентів - довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження), довідка Державної фіскальної служби за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом, дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій;

7) конкурсні пропозиції (подаються в запечатаному конверті, підписаному тією особою, що підписала заяву, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки юридичної особи або фізичної особи-підприємця (за наявності), із зазначенням назви предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення і повного найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця та нанесеним маркуванням: «Не відкривати до 21 лютого 2018 року 10:00 години (зазначаються дата та час проведення конкурсу)»). Усі сторінки конкурсної пропозиції повинні бути пронумеровані та містити підпис керівника юридичної особи чи фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи (представника), завірений печаткою (за наявності). Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу заповнюються в друкованому вигляді і дублюються прописом);

8) згода щодо укладання відповідного договору про спільне будівництво житла, за формою, наведеною у додатку 2 до Умов.

До заяви також додаються відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками, складені в довільній формі з додаванням копій договорів, дозвільних документів, буклетів, фотографій, статей у друкованих виданнях тощо.

Усі документи повинні бути охайно оформлені і заповнені розбірливо. Підчищення і виправлення не допускаються. Якщо в документах, що складають конкурсну документацію, є розбіжності між позначенням сум прописом і цифрами, то до розгляду, як виняток, приймається сума, що зазначена прописом.

Конкурсна документація подається з описом вкладеного, зразок якого наведено у додатку 3 до Умов, в запечатаному конверті з написом «На конкурс».

Заява і згода заявника, що подаються юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (уповноваженими особами (представниками) заявника), підписуються цими особами, головним бухгалтером і завіряються печаткою (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсної документації письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до конкурсної комісії обласної ради, яка надає письмову відповідь протягом 3 робочих днів.

Конкурсна документація може бути відкликана особами, що її подали, не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

Прийняття конкурсної документації, надання роз’яснень і додаткової інформації щодо предмета конкурсу проводяться управлінням з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 у робочі дні тижня з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 і завершуються 25 січня 2018 року о 18.00. Умови проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради http:// http://oblrada.cv.ua  Контактна особа – Герман Михайло Ілліч, тел. 52-28-25.

Критеріями визначення переможця конкурсу є максимальна кількість житла (кількість квартир та загальна площа житла), що може отримати організатор конкурсу та прогнозні строки закінчення його будівництва і здачі в експлуатацію.

Постійна комісія обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області визначає переможця за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

Переможцем є учасник конкурсу, який подав найкращу конкурсну пропозицію.

Рішення про визначення переможця приймається більшістю від загального складу конкурсної комісії обласної ради.

За результатами засідання конкурсної комісії обласної ради приймається рішення та складається протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

1) відомості про учасників конкурсу;

2) результати голосування;

3) обґрунтування щодо визначення переможця.

Протокол про проведення конкурсу складається та підписується у п’ятиденний строк головою та секретарем.

Інформація про результати конкурсу надсилається у п’ятиденний строк конкурсною  комісією обласної ради всім учасникам конкурсу та публікується у тому самому засобі масової інформації, в якому публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради.

Після оголошення результатів конкурсу Чернівецька обласна рада  укладає в місячний строк з переможцем договір про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

До договору обов’язково включається умова про те, що в ході його виконання не допускається зменшення максимальної кількості житла (кількості квартир та загальної площі житла), що може отримати Чернівецька обласна рада.

Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, у разі відмови переможця від підписання договору про будівництво житла або наявності менш як двох учасників конкурсу. 

6. Відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу

У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати скаргу у п’ятиденний строк з моменту надходження інформації про результати конкурсу до конкурсної комісії обласної ради.

Скарги розглядаються у п’ятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу.

Рішення про задоволення скарги чи її відхилення приймається більшістю від загального складу конкурсної комісії обласної ради.

Інформація про результати розгляду скарги надсилається у триденний строк з моменту складення відповідного протоколу учасникові конкурсу, який подав скаргу.

 

Додатки:

1. Зразок заяви на участь в конкурсі.

2. Зразок згоди.

3. Зразок опису документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються до заяви на участь у конкурсі.


Додаток 1

до Умов проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці Чернівецької обласної ради  за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1

Реєстраційний номер заяви ____________

Дата реєстрації «___» ___________ 2017 р.

Реєстратор _________________________

 

Чернівецькій обласній раді

Заява

на участь в конкурсі 

із відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці Чернівецької обласної ради  за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1 площею 0,5856 га, кадастровий номер 7310136600:36:001:1080.

Розглянувши та вивчивши Умови про проведення конкурсу,_____________________________________________________________________,

                                                     (повне найменування учасника конкурсу)

в особі _________________________________________________________________________,

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду щодо участі в конкурсі, прошу дозволити взяти участь у конкурсі та зобов’язуюсь виконувати його умови.

Реквізити заявника:

Ідентифікаційний код або номер – ___________________________________________

Номер запису про державну реєстрацію в ЄДРПОУ  –     ________________________

 Місцезнаходження (місце проживання) – _____________________________________

 Телефон (факс), електронна пошта  __________________________________________

Платіжні реквізити:

розрахунковий рахунок – ___________________________________________________

банк – ____________________________код банку – _____________________________

Паспорт керівника або уповноваженої ним особи (представника)  –  серія _________ №__________, виданий  «___» __________ _____ р. ____________________________

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи – ________________________________________________________________________

 Додаток: - Конкурсна документація згідно з описом на ____ арк.

 

Керівник

(уповноважена ним особа (представник) _______________ (_______________)

                                                                                     (підпис)    (ініціали, прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер                             _____________________ (______________)

                                                                                                            (підпис)   (ініціали, прізвище)


Додаток 2

до Умов проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці Чернівецької обласної ради  за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1

 

 

Чернівецькій обласній раді

 

Згода заявника

 

_____________________________________________________________________________

(повне найменування учасника конкурсу)

 

в особі________________________________________________________________________

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду виконати роботи згідно з вимогами, що містяться в Умовах про проведення конкурсу, і на умовах, які визначені у нашій конкурсній пропозиції.

У разі визнання наших пропозицій найкращими ми зобов’язуємося в місячний строк з моменту оголошення інформації про результати конкурсу укласти договір про спільне будівництво житла згідно із вимогами щодо будівництва житла, умовами конкурсу і нашої конкурсної пропозиції.

 

 

Керівник

(уповноважена ним особа (представник) _______________ (_______________)

                                                                                                 (підпис)    (ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер                             _____________________ (______________)

                                                                                                      (підпис)   (ініціали, прізвище)

 

 


Додаток 3

до Умов проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці Чернівецької обласної ради  за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1

 

ОПИС

документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються

до заяви на участь у конкурсі

_____________________________________________________________________________________

(повне найменування учасника конкурсу)

підтверджує, що для участі у конкурсі на право укладення з Чернівецькою обласною радою договору щодо будівництва житла на земельній ділянці за адресою:  м. Чернівці, провулок Текстильників, 1 площею 0,5856 га, кадастровий номер 7310136600:36:001:1080, надаються такі документи:

Найменування документа

Кількість

аркушів

1

Нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб), оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа

 

2

Документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для юридичних осіб -  нерезидентів, засвідчені в установленому порядку

 

3

Копії паспорта фізичної особи-підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта), оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа

 

4

Копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

 

5

Копія балансу підприємства (форма 1) за минулий рік і звітний квартал (для юридичних осіб)

 

6

Копія звіту про фінансові результати (форма 2) за минулий рік і звітний квартал (для юридичних осіб)

 

7

Копія звіту про рух грошових коштів (форма 3) за минулий рік (для юридичних осіб)

 

8

Копія звіту про власний капітал (форма 4) за минулий рік (для юридичних осіб)

 

9

Довідка Державної фіскальної служби за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), що дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій

 

10

Декларація про майновий стан (доходи) на момент оголошення конкурсу (для фізичних осіб), що дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій

 

11

Довідка щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства (датована не раніше  ніж за 30 днів до дати розгляду конкурсних пропозицій)

 

12

Відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками

 

13

Документ, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо)

 

14

Згода заявника

 

15

Конкурсна пропозиція учасника

 

16

Передпроектна пропозиція, містобудівний розрахунок та інші додаткові умови, які може запропонувати учасник конкурсу

 

Керівник (уповноважена ним особа (представник)  _______________ (_______________)

                                                                                                                     (підпис)                (ініціали, прізвище)

М.П.

Розробник - 
IMENA.ua