Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Прес-центр >  Оголошення >  Про визначення організаторів аукціонів по продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - юридичних осіб, які мають право організації і проведення на аукціоні з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області разом з земельними ділянками, що підлягають приватизації

Прес-центр

Оголошення

05.10.2017 11:30

Про визначення організаторів аукціонів по продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - юридичних осіб, які мають право організації і проведення на аукціоні з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області разом з земельними ділянками, що підлягають приватизації

Інформація

Чернівецької обласної ради  про визначення організаторів аукціонів по продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - юридичних осіб, які мають право організації і проведення на аукціоні з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області разом з земельними ділянками, що підлягають приватизації.

 

1. Мета проведення робіт: проведення аукціону з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в тому числі разом з земельними ділянками, що підлягають приватизації.

2. Дані про об’єкт приватизації: згідно рішення Чернівецької обласної ради

3. Вимоги до претендентів на участь у відборі.

3.1. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування, які мають право про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності та діяльність яких у сфері відчуження майна, передбачена установчими документами, мають досвід роботи не менше трьох років у цій сфері діяльності, вчасно подали на розгляд комісії повний пакет документів, перелік яких наведений у пункті 3.2 цієї інформації.

3.2. Для участі в відборі претендент подає до обласної ради на розгляд комісії такі документи:

3.2.1. Заяву про участь у відборі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, факс), форми власності та статусу підприємства (організації), складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі.

3.2.2. Копії установчого документа (статуту або засновницького договору), витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника учасника відбору.

3.2.3. Обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні можливості для забезпечення організації відчуження майна, і виконання взятих зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), а саме інформацію про:

а) результати діяльності з відчуження майна (із зазначенням кількості проданих лотів, стартової ціни та кінцевої ціни); та відсутність під час такої діяльності порушень вимог чинного законодавства України ;

б) відсутність під час діяльності з продажу майна порушень вимог чинного законодавства України;

в) наявність відокремленого приміщення для проведення торгів;

г) наявність засобів зв’язку;

ґ) наявність власного веб-сайту в мережі Інтернет;

д) наявність у штаті підготовлених фахівців.

3.2.4. Пропозицію щодо суми запропонованої організатором аукціону винагороди.

4. Документи щодо участі в відборі разом із пропозицією надаються у конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. До дати проведення відбору конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії.

5. Документи щодо участі в відборі з пропозиціями із супровідним листом на голову обласної ради подаються претендентом до загального відділу виконавчого апарату обласної ради не пізніше ніж за чотири дні до оголошеної дати проведення відбору і реєструються за датою їх надходження.

6. У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 3.2 цієї інформації, або подання документів після встановленого кінцевого строку, або подання недостовірних відомостей про претендента заяви про участь у відборі не розглядаються.

7. Умови відбору: Претендент повинен мати укладений діючий договір з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності, мати дозвільні документи на проведення земельних торгів, мати спеціалістів, що пройшли підготовку з продажу державного майна та проведення земельних торгів.

8. Строк подання документації: до 18.00 год. 17 жовтня 2017 року.

9. Поштова адреса, за якою подаються документи: Чернівецька обласна рада, 58010, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Грушевського, будинок 1, каб.304.

10. Інформація про проведення відбору: відбір відбудеться 18 жовтня 2017 року о 16.00 год. в приміщенні Чернівецької обласної ради за адресою: 58010, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Грушевського, будинок 1.

11. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернівецька обласна рада, 58010, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Грушевського, будинок 1, телефон для довідок: тел. 52-53-92, каб. 343.

Розробник - 
IMENA.ua