Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Прес-центр >  Оголошення >  Чернівецький відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

Прес-центр

Оголошення

11.04.2017 16:44

Чернівецький відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

Чернівецький відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»  оголошує тендер на закупівлю канцелярських товарів для заходів (тренінги, семінари, конференції) та офісу на 2017 рік відповідно до умов конкурсної документації, що додається.

Пропозиції подаються до 9-ї години за київським часом до 3 травня  2017 року за адресою: м. Чернівці вул. Університетська, 20.

Детальну інформацію та конкурсну документацію можна отримати за електронною адресою: lgdc.chernivtsi@gmail.com, контактні особи: Тетяна Татарчук (тел.0999437110 ),  Ірина Григоращик (тел. 0662489233).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Чернівецького ВП Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

на закупівлю канцелярських товарів для заходів (тренінги, семінари, конференції) та офісу на 2017рік

 

 

1. Інформація про замовника торгів 

1.1. Повне найменування 

Чернівецький відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

1.2.Місцезнаходження

58002, м. Чернівці вул.. Університетська,20  (офіс Чернівецького ВП ЦРМС)

1.3. Відповідальна особа за проведення торгів

Тетяна Татарчук – директор Чернівецького ВП ЦРМС, тел. 0999437110

2. Інформація про предмет закупівлі

Канцелярські засоби для заходів

3.Процедура закупівлі

Відкриті торги

ІІ. Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 4 дні до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом двох  днів з дня його отримання.

 

      Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

 

       У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або                                                                                                 несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на три дні та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

 

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* - ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника,  пронумерована та скріплена печаткою в запечатаному конверті.      Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.      Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру.

       Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Крім того, копії документів мають містити напис «Копія. Згідно з оригіналом».

      Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

     На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних

телефонів;

- маркування: «Пропозиція конкурсних торгів»

«Не відкривати до 10 год. 00 хв. 3травня 2017 року.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

-  реєстру наданих документів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів  (наказ, розпорядження, для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності (якщо підписує самостійно)  – підтвердження не вимагається);

інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (пункт 4 Розділу ІІІ документації конкурсних торгів);

-  комерційної пропозиції згідно додатка 1;

 - проекту договору про закупівлю (Додаток №2).

3. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

     Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 60 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

     - відхилити таку вимогу,

      - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

4.     Кваліфікаційні критерії до учасників 

 

       В складі своєї пропозиції конкурсних торгів учасники мають надати Замовнику процедури закупівлі документальне підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

       Документи, що не передбачені законодавством для учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим пунктом цієї документації конкурсних торгів, іншим вимогам замовника та за відсутності інших, передбачених Законом України та цієї документації конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Учасник зобов’язаний надати Замовнику в складі пропозиції конкурсних торгів довідку  в довільній формі,  яка містить відомості про підприємство:

а) повну назву учасника, код за ЄДРПОУ;

б) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

в) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

г) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Д) наявність матеріально-технічної бази та попереднього досвіду надання аналогічних послуг та виконання аналогічних договорів.

5. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення замовника у письмовій формі.Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції конкурсних торгів, не змінюючи її суті.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

1.1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

 

 

 

Особисто або поштою

1.2. Місце подання пропозицій конкурсних торгів 

М. Чернівці вул. Університетська, 20

1.3. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

3травня 2017року до 9:00 години за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:   

 

2.1. Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

М. Чернівці вул. Університетська, 20 (офіс Чернівецького ВП ЦРМС)

2.2. Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Дата розкриття: о 10.00 год. за київським часом  03. 05. 2017р.

        До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Представник повинен мати при собі паспорт та документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення, тощо).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5.     Порядок оскарження дій/бездіяльності Замовника

Будь-який Учасник процедури закупівлі має право оскаржити неправомірні, з його точки зору, дії чи бездіяльність Замовника та спрямувати скаргу на  Чернівецький відокремлений підрозділ ЦРМС за адресою: м. Чернівці вул. Університетська, 20.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методики оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

        Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

        Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено (у кількості не менше 3-х), виходячи із запропонованої ціни.

         Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 2 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

2. Виправлення арифметичних помилок 

 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною;

        - якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання.

3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) Учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям;

- подав недостовірну інформацію про його відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі

2) Пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

-          відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів чи послуг;

-          виявлення факту змови учасників;

-          подання для участі у них менше трьох пропозицій конкурсних торгів,

-          якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

        Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

-          здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі послуг;

-          відбулося скорочення  видатків  на  здійснення   закупівлі  товарів, робіт і послуг.

      Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник надсилає всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

      У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

     Замовник укладає договір про закупівлю  не пізніше ніж через 3 дні з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

       Умови  договору  про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі  ціни за одиницю) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю  до повного  виконання зобов'язань сторонами.

Загальна вартість договору не може перевищувати 106750 гривень, в тому числі

- канцтовари для заходів – 91000 грн.

- канцтовари для потреб офісу – 15750 грн.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю                  

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

Додаткова інформація

Пропозиція подається відповідно до специфікації (Додаток №3 до документації конкурсних торгів)

 

 

  Додаток №1

до документації конкурсних торгів

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.                                                     

Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

     ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

    (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника),

1.Повне найменування Учасника:_________________________________

2.Адреса (юридична та фактична)_________________________________

3.Телефон/телефакс_____________________________________________, e-mail:___________________________

4.Керівництво (ПІБ)_____________________________________________

5.Код ЄДРПОУ_________________________________________________

6.Форма власності та юридичний статус організації, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація__________________________________________

7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі_____________________________________

 

 Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю канцелярських засобів для заходів  згідно вимог документації конкурсних торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги

Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції конкурсних торгів за наступними  цінами:

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна

 

1.       

Ручка кулькова

шт.

грн

 

2.       

Блокнот А5 на пружині

шт.

грн

 

3.       

Папка на кнопці

шт.

грн

 

4.       

Набір маркерів для фліпчарту

шт.

грн

 

5.       

Папка реєстратор

шт.

грн

 

6.       

Набір для тренера

1

грн

 

7.       

Інші канцелярські товари (скріпки, скоби, олівці, ручки кулькові масляні та гелеві, швидкозшивачі, біндери, степлер, ножиці, лінійки, ластики, точилки, коректор, папір для нотаток, стікери, папки, бейджі, клей, файли, тощо – в залежності від поточних потреб)

 

грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги надаються (з ПДВ, без ПДВ – вибрати потрібне)

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 60  днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів  згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 3 дні з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

5. Умови розрахунків: по факту надання послуг.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 Додаток №2

до документації конкурсних торгів

 

ДОГОВІР постачання №

м. Чернівці, «_____» травня 2017 р.

 

______(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)), код в ЄДР _____________-- надалі за текстом «Виконавець», в особі _____________, який діє на підставі ______________,  з однієї сторони, та

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС), неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Чернівецького  відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого 41040233) Татарчук Тетяни Михайлівни, яка діє на підставі довіреності від 21.12.2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3198, з другої сторони,далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона»,

 

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність, а Покупець належним чином прийняти і оплатити канцелярські товари відповідно до специфікації (додається) .

1.2. Асортимент, якість та вартість товару визначається у рахунках, видаткових накладних.

 

2. Умови поставки

2.1. Приймання-здача товару проводиться відповідно до накладної по якості.

2.2. Товар постачається в упаковці.

2.3.При виникненні претензій щодо якості товару, Продавець повинен протягом 10 діб з дня отримання претензій безоплатно усунути недоліки товару або замінити товар на аналогічний товар належної якості.

3. Порядок оплати та приймання

3.1. Загальна вартість цього договору становить орієнтовно 106750(сто шість тисяч сімсот п’ятдесят) гривень. ПДВ не передбачений.

3.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 днів від дати поставки Товару.

3.3. Виконання зобов’язань за цим Договором підтверджується належним чином оформленими документами первинного бухгалтерського обліку.

3.4. Постачальник залишає право змінювати вартість товару у зв’язку із зміною вартості товару виробника.

 

4. Гарантії виконання зобов'язань і відповідальність сторін

4.1. За прострочення поставки або недопоставку товару Постачальник сплачує Покупцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого в строк товару за кожний день прострочення.

4.2. За необґрунтовану відмову, ухилення від або прострочення оплати товару (у тому числі при попередній оплаті) Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення.

4.3. При відмові Покупця (повністю або частково) від прийняття й оплати передбачених Договором товарів (продукції) він відшкодовує Постачальнику виниклі у зв'язку із цим витрати/збитки. Це правило не поширюється на випадки, коли відмова Покупця обумовлена постачанням товару неналежної якості та/або затримкою у простроченні Товару.

 

5. Інші умови

5.1. Сторони не несуть відповідальності, передбаченої в розділі 4 цього Договору, якщо неможливість виконання ними умов Договору наступила в силу форс-мажорних обставин, у т.ч.  (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза межами впливу сторін), що виникли після укладення Договору. При цьому, строк виконання зобов'язань змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків через форс-мажорні обставини, повинна сповістити іншу сторону про виникнення та припинення дії цих обставин.

5.2. У всьому, що не передбачено Договором, сторони керуються діючим законодавством.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів. При неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються в суд за місцем знаходження Покупця.

5.4. Сторони передають одна одній право на включення персональних даних, які будуть використовуватися в процесі виконання цього Договору, до бази персональних даних кожної Сторони, на обробку таких персональних даних кожною Стороною (уповноваженою особою Сторони) та передачу таких персональних даних третім особам виключно з метою реалізації предмету та цілей цього Договору.

5.5. Усі умови цього договору є конфіденційними та не можуть бути розголошені третім особам без письмового дозволу іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

5.6. Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства. Визнання окремої частини чи положення цього Договору недійсною (не чинною) не тягне втрати чинності усього Договору у цілому.

5.7. Всі зміни, доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі й підписані обома Сторонами.

5.8. Даний Договір встановлює і відображає всі договірні умови й порозуміння між   сторонами, що беруть участь у даному Договорі, у відношенні всіх згаданих тут питань, при цьому всі попередні переговори між сторонами, якщо такі були, втрачають силу.

5.9. Товар купується для задоволення потреб Чернівецького відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Відповідно до внутрішніх документів Покупця оплата товару може здійснюватися з поточного банківського рахунку Чернівецького відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»: р/р 26001210391658 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984.

5.10. Договір набирає чинності  з моменту підписання і діє до 31.12.17 р., а у частині виконання зобов’язань, які виникли під час дії Договору – до повного їх виконання.

5.11. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну будь-яких реквізитів та/або контактних даних, які мають значення для виконання цього Договору, протягом 10 (десяти) днів від дати настання таких змін у відповідної Сторони.

 

6. Юридичні адреси й підписи сторін

 

Постачальник

 

 

Покупець

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

п/р 26000000004199в АТ «Укрексімбанк» м. Києва,МФО 322313

Е-mail: ustanova.ror@gmail.com

 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

                                                                                      Директор Чернівецького ВП ЦРМС:

 

 

Постачальник

 

-------------------------------------------

 

________________________/Татарчук Т.М./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до договору №

 

 

 

Специфікація

 

1.

Ручка кулькова

грн

 

 

2.

Блокнот А5 на пружині

грн

 

 

3.

Папка на кнопці

грн

 

 

4.

Набір маркерів для фліпчарту

грн

 

 

5.

Папка реєстратор

грн

 

 

6.

Набір для тренера

грн

 

 

7.

Інші канцелярські товари (скріпки, скоби, олівці, ручки кулькові масляні та гелеві, швидкозшивачі, біндери, степлер, ножиці, лінійки, ластики, точилки, коректор, папір для нотаток, стікери, папки, бейджі, клей, файли, тощо – в залежності від поточних потреб)

грн

за ціною постачальника на момент замовлення

 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

____________________/ ПІБ

М.п.

Директор Чернівецького ВП ЦРМС

 

____________________/Т.М.Татарчук

М.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Розробник - 
IMENA.ua