Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Оголошення

11.04.2017 16:44
Чернівецький відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»


    оголошує тендер на закупівлю канцелярських товарів для заходів (тренінги, семінари, конференції) та офісу на 2017 рік відповідно до умов конкурсної документації, що додається.

05.01.2016 12:33
Затверджено графік прийому громадян керівництвом обласної ради


    Розпорядженням голови обласної ради затверджено графік прийому громадян керівництвом обласної ради. Голова обласної ради Мунтян Іван Миколайович прийматиме громадян кожен перший понеділок місяця з 15 до 18 години. Перший заступник голови облради Маковецька Інга Степанівна проводитиме прийом громадян у другий понеділок місяця з 15 до 18 години, а заступник голови облради Мельничук Віталій Кузьмич – третій понеділок місяця у цей же час.
 

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Область >  Соціально-економічний розвиток регіону

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2017 РОКУ 

Населення

На 1 лютого п.р. в області, за оцінкою, проживало 907,6 тис. осіб, з них 390,9 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 516,7 тис. осіб – у сільській місцевості. У січні п.р. чисельність наявного населення області зменшилась на 478 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 6,2 особи.

Зменшення наявного населення на 01.02.2017р. порівняно з початком року становило в цілому 0,05%.

Населення області зменшилось за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно 420 та 58 осіб).

Кількість живонароджених у січні п.р. зменшилась порівняно з січнем 2016р. на 124 особи (на 14,3%) і становила 743 особи. Інтенсивність народжуваності по області порівняно з відповідним місяцем минулого року зменшилась з 11,3 до 9,6 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (10,8 ‰ проти 8,1‰).

У січні п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем 2016р. з 15,3 до 15,1 померлих на 1000 жителів.

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (17,9‰ проти 11,4‰).

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого п.р. становила 8,8 тис. осіб і порівняно з кінцем січня п.р. зросла на 1,1%, а з кінцем лютого 2016р. – зменшилася на 6,1%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за
лютий п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,5% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у міських поселеннях та сільській місцевості також залишився на рівні січня п.р. і на кінець місяця становив 1,2% та 1,8% відповідно.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, наприкінці
лютого п.р. становила 909 одиниць, що на 23,0% більше порівняно з  січнем п.р. та на 27,0% – порівняно з лютим 2016р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці лютого п.р. становило 10 осіб, що на 2 особи менше, ніж на кінець січня п.р., та на 3 особи, ніж на кінець лютого 2016р.

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в лютому п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 8,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в лютому п.р. зменшився порівняно з січнем п.р. на 4,7% і становив 1624,3 грн, що вдвічі менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в січні п.р. становила 4717 грн, що на 47,4% вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з груднем 2016р. розмір заробітної плати зменшився на 6,7%, а з січнем 2016р. – збільшився в 1,5 раза. Нарахування за одну відпрацьовану годину збільшилися протягом місяця на 4,6% і становили 35,47 грн.

Суттєве зменшення номінальної заробітної плати в січні п.р. порівняно з груднем 2016р. відбулося у сфері державного управління (на 32,6%), на підприємствах промисловості (на 25,4%) та фінансової і страхової діяльності (на 19,2%). Серед промислових видів діяльності найбільш суттєвим зменшення заробітної плати було на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (в 1,9 раза), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 25,5%), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 17,8%) та виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 16,1%).

Водночас в окремих видах економічної діяльності спостерігалося збільшення номінальної заробітної плати впродовж січня п.р. у порівнянні з груднем 2016р. і коливалося від 3,1% на підприємствах сфери інформації та телекомунікації до 1,6 раза у сфері операцій з нерухомим майном. Серед видів промислової діяльності збільшення нарахувань спостерігалось на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 30,2%), з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 24,3%) та добувної промисловості і розроблення кар’єрів (на 7,8%).

Індекс реальної заробітної плати за січень п.р. порівняно з січнем 2016р. становив 133,4%, а з груднем 2016р. – 91,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.) підприємств, установ та організацій області протягом січня п.р. збільшилася в 3,1 раза або на 3905,2 тис.грн і на 1 лютого п.р. становила 5799,8 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого п.р. становив 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за січень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів до 7,4% – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Станом на 1 лютого п.р. значну частину заборгованості з виплати заробітної плати становили борги підприємств промисловості (57,1% від загальної суми боргу) і транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (37,3%).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на
1 лютого п.р. становила 5771,1 тис.грн і збільшилася порівняно з 1 січня п.р. у 3,1 раза або на 3903,1 тис.грн. Із загальної суми боргу економічно активних підприємств 57,4% припадало на підприємства промисловості, 37,5% – транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, решта – на заклади освіти.

Упродовж січня п.р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася у 2,8 раза і на 1 лютого п.р. становила 1668 осіб або 1,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3460 грн, що на 26,7% менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої в січні п.р.

Соціальний захист

У січні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 17497 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні п.р. становила 25372,1 тис.грн (у січні 2016р. – 19745,0 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні п.р. становив 1450,1 грн (у січні 2016р. – 1578,7 грн).

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у січні п.р., становила 35,0% від загальної кількості домогосподарств області (у січні 2016р. – 24,3% домогосподарств).

У січні п.р. субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 2984 домогосподарствам.

У січні п.р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 7281,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної в січні п.р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2440,2 грн (у січні 2016р. – 1257,7 грн).

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії у січні п.р., становила 0,8% від загальної кількості домогосподарств області (в 3,0 р.б., ніж у січні 2016р).

У січні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 121,9 млн.грн, що становило 50,9% до суми нарахувань (у січні 2016р. – 46,3%).

Ціни 

Індекс споживчих цін по області в січні–лютому п.р. становив 101,9% (у січні–лютому 2016р. – 100,4%).

З початку року індекс споживчих цін на продукти харчування
склав 102,8%. Найбільш суттєво подорожчали овочі (на 15,1%). Крім цього, зросли ціни на
масло (на 7,4%), молоко (на 7,2%), хліб (на 6,0%), сир і м’який сир (творог) (на 5,7%), цукор (на 4,3%), олію соняшникову
(на 2,7%), продукти переробки зернових (на 2,4%),
м’ясо та м’ясопродукти (на 2,0%), макаронні вироби (на 1,8%), фрукти (на 1,2%). У той же час, значно подешевшали яйця (на 27,1%). Також спостерігалось зниження цін на рибу та продукти з риби (на 0,9%).

Підвищення цін на транспорт у цілому на 5,5% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг з перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 14,7%, палива та мастил – на 5,5%. Також зросла вартість послуг з перевезень залізничним пасажирським транспортом (на 1,4%) та транспортних засобів (на 0,8%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,2%. Суттєво подорожчали послуги лікарень та амбулаторні послуги (на 2,8% та на 1,8% відповідно). Спостерігалось підвищення цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 0,9%.

Зростання цін у сфері освіти на 0,5% відбулося за рахунок підвищення вартості послуг установ дошкільної та початкової освіти
(на 0,7%), середньої освіти (на 0,5%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,1%, що було зумовлено підвищенням цін на водопостачання (на 1,0%), утримання та ремонт житла (на 0,5%) та каналізацію (на 0,2%).


Промисловість 

Індекс промислової продукції області в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 101,0%, у лютому п.р. порівняно з січнем п.р. – 104,6%, з лютим 2016р. – 98,8%.

Індекс промислового виробництва в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. у добувній та переробній промисловості становив 97,9%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 520,2%, у переробній промисловості – 96,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. склав 89,0%. Зокрема, у виробництві молочних продуктів індекс становив 140,3%, готових кормів для тварин – 113,0%, олії та тваринних жирів – 110,8%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – 92,8%, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 89,0%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – 84,8%, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – 83,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 75,2%.

У січні–лютому п.р. підприємствами області було вироблено продуктів готових та консервованих з мʼяса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) 163 т (у 3,0 р.б., ніж у січні–лютому 2016р.), м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 237 т (у 2,3 р.б.), йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – 80 т (у 1,8 р.б.), молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого) – 115 т (на 25,0% більше), виробів здобних – 47 т (на 17,5%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 1,7 тис.т (на 12,1%), м’яса свиней свіжого чи охолодженого – 328 т (на 4,5% більше), тортів – 11 т (на рівні обсягу виробництва в січні–лютому 2016р.). Водночас виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі вироблено 220 т, що на 6,4% менше, ніж у січні–лютому 2016р., хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 2,7 тис.т (на 14,4%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – 1270 т (на 24,0% менше).

Порівняно з січнем–лютим 2016р. індекс обсягів виробництва продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становив 118,3%, у т.ч. у виробництві одягу – 126,0%, у текстильному виробництві – 116,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,2%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,5%. Підприємствами цього виду діяльності в січні–лютому п.р. було вироблено  виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини 125 м3 (у 2,3 р.б., ніж у січні–лютому 2016р.), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 14,6 тис.м3 (на 9,8% більше), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 220 м2 (на 32,7% менше, ніж у січні–лютому 2016р.).

Індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. проти січня–лютого 2016р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 97,6%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 78,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 80,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 78,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 102,9%.

Індекс обсягів виробництва продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. у машинобудуванні склав 71,7%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 68,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. індекс промислової продукції становив 104,8%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 100,0%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи в січні–лютому п.р. збільшились на 15,0%, електроенергії – на 0,6%.

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 94,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 80,3%, у господарствах населення – 99,0%.

У січні–лютому п.р. господарствами всіх категорій, вироблено 7,5 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій вазі), що на 6,0% менше, ніж у січні–лютому 2016р., 28,1 тис.т молока (на 2,3% менше), 27,5 млн.шт. яєць (на 21,9% менше).

За розрахунками, на 1 березня п.р. у господарствах утримувалось 91,6 тис. голів великої рогатої худоби (що на 0,7% менше, ніж на 1 березня 2016р.), у т.ч. 56,6 тис. корів (на 0,8% менше), 145,1 тис. свиней (на 5,2% менше), 45,7 тис. овець та кіз (на 0,6% більше), птиці всіх видів – 3,0 млн. голів (на 2,4% менше).

Будівництво 

За січень–лютий п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 81336 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 99,9%, у т.ч. по будівлях – 102,2%, з них житлових – 115,2%, нежитлових – 40,8%; інженерних спорудах – 94,4%.

За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві будівель, становили 57338 тис.грн або 70,5% від загального обсягу будівельних робіт, з них житлових – 53015 тис.грн (65,2%), нежитлових – 4323 тис.грн (5,3%). На будівництві інженерних споруд виконано робіт на 23998 тис.грн (29,5% від загального обсягу).

У січні–лютому п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, офісних приміщень, житлових будинків та гуртожитків.

У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 89,5%, з капітального та поточного ремонтів – 1,9% та 8,6% відповідно.

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів у січні п.р. становив 7,2 млн.дол. США, імпорту – 6,3 млн.дол. Порівняно з січнем 2016р. обсяг експорту збільшився на 7,8% (на 0,5 млн.дол.), імпорту – на 42,1% (на 1,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 0,9 млн.дол. (у січні 2016р. – 2,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 51 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 4,2 млн.дол. або 58,3% від загального обсягу експорту (у січні 2016р. – 4,6 млн.дол. або 68,8%) та зменшився порівняно з січнем 2016р. на 0,4 млн.дол. або на 8,7%.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії – 23,8% від загального обсягу експорту (на 1,7 млн.дол.), Білорусі – 13,1% (на 1,0 млн.дол.), Німеччини – 9,1% (на 0,7 млн.дол.), Канади – 7,8% (на 0,6 млн.дол.), Словаччини – 6,1%, Російської Федерації – 5,5% та Італії – 5,2% (на 0,4 млн.дол. до кожної країни).

Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини – 28,5% від загального обсягу завезених в область товарів (на 1,8 млн.дол.), Румунії – 14,0% (на 0,9 млн.дол.), Китаю – 12,9% (на 0,8 млн.дол.), Німеччини – 7,2% (на 0,5 млн.дол.) та Італії – 6,4% (на 0,4 млн.дол.).

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, готові харчові продукти, меблі, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження.

Основу товарної структури обласного імпорту складали текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, засоби наземного транспорту, полімерні матеріали й пластмаси та вироби з них.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку області з початку інвестування, на 31 грудня 2016р. становив 57456,1 тис.дол. США, що на 2,8% менше обсягів інвестицій на початок 2016р. З країн ЄС внесено 46642,8 тис.дол. (81,2% від загального обсягу по області) та з інших країн світу – 10813,3 тис.дол. (18,8%). Прямі іноземні інвестиції в розрахунку на одну особу населення становили 63,4 дол.

З початку інвестування прямі іноземні інвестиції в область надійшли з 44 країн світу. До найбільших країн-інвесторів входили Нідерланди, Велика Британія, Кіпр, Туреччина, Румунія, Італія та Ізраїль, на які припадало 74,1% від загального обсягу прямих інвестицій по області.

Скругленный прямоугольник: Довідково:Майже половина (46,1% від загального обсягу) прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена на підприємствах промисловості – 26460,2 тис.дол., у т.ч. переробної промисловості – 24291,3 тис.дол. Суттєві обсяги інвестицій внесено в підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 18212,0 тис.дол. та виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 3444,7 тис.дол.

                                                                 Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–лютому п.р. становив 1576,8 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–лютий п.р. у порівнянні з січнем–лютим 2016р. становив 96,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому п.р. становив 836,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,4% менше обсягу січня–лютого 2016р. 

Транспорт 

У січні–лютому п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 139,2 млн.ткм. У порівнянні з січнем–лютим 2016р. вантажооборот збільшився в 1,6 раза.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–лютому п.р. становив 198,9 тис.т, що в 1,5 р.б. від обсягу січня–лютого 2016р.

Пасажирським транспортом у січні–лютому п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 112,5 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–лютим 2016р. пасажирооборот збільшився на 10,6%.

У січні–лютому п.р. пасажирським транспортом скористалось 8,5 млн. пасажирів, що в порівнянні з січнем–лютим 2016р. більше на 4,9%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–лютому п.р. становив 90,9 млн.пас.км або 80,9% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 4,6 млн. пасажирів або 54,5%. У порівнянні з січнем–лютим 2016р. пасажирооборот автомобільного транспорту збільшився на 12,7%, а обсяги пасажирських перевезень – на 7,0%.

В обсязі пасажирських автоперевезень частка фізичних осіб-підприємців становила 41,7%. У січні–лютому п.р. ними було перевезено 1,9 млн. пасажирів, що становило 96,5% від обсягу січня–лютого 2016р.

 

 


                                                                                 Головне управління статистики у Чернівецькій області

Розробник - 
IMENA.ua