Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Прес-центр >  Оголошення >  Оголошення

Прес-центр

Оголошення

24.11.2021 15:59

Оголошення

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, розпорядження голови Чернівецької обласної ради від 03.11.2021 №470 «Про оголошення рішення щодо проведення конкурсу та початок формування конкурсної комісії на зайняття вакантної посади генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня», розпорядження голови Чернівецької обласної ради від 22.11.2021 №491 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня».

Найменування: Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня». 

Юридична адреса підприємства: 58023, м. Чернівці, вулиця Руська, 207А.

Основним напрямком діяльності підприємства є забезпечення  медичного обслуговування дитячого населення віком від 0 до 18 років шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 25 листопада 2021 року по 09 грудня 2021 року (з 8:00 до 17:00) за адресою:

м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 (каб. 304). Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0372) 52-39-27,      e-mail: or@oblrada.cv.ua.

 Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- повна вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування; або «Публічне управління та адміністрування» або «Право», або «Соціальні або поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства Конституції України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності;

- відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

 Претенденти подають особисто або надсилають поштою наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із          додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою прийняття рішення конкурсною комісією про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1)  подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2)   надіслання їх поштою після закінчення строку подання.

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

        Умови оплати праці керівника Підприємства:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

 

Дата і місце проведення конкурсу:

14 грудня 2021 року о 10-30 в приміщенні Чернівецької обласної ради за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1Додатки (завантажити)

 

Розробник - 
IMENA.ua