Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Оголошення

26.11.2021 11:57
Оголошення


    про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної ради»

24.11.2021 15:59
Оголошення


    про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

27.09.2021 16:58
До відома громадян!


    За дорученням голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка створено посилання, за яким можна ознайомитися з переліком об’єктів комунальної власності області, які можуть бути передані в орендне користування: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit... Список відповідних об’єктів надалі буде постійно оновлюватися та актуалізуватися. Нагадуємо, Чернівецька обласна рада діє на засадах відкритості та прозорості.
 

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Діяльність ради >  Антикорупційна діяльність >  Матеріали регіональної конференції "Шляхи протидії корупції в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних установах та організаціях Чернівецької області"

Діяльність ради

Матеріали регіональної конференції "Шляхи протидії корупції в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних установах та організаціях Чернівецької області"

Перший заступник прокурора області,
державний радник юстиції 3 класу
В. ПОЦІЛУЙКО
Питання неухильного додержання вимог законодавства про боротьбу з корупцією, на сьогодні, є викликом часу. Адже, прояви цього антисоціального явища загрожують національній безпеці, унеможливлюють реалізацію принципу верховенства права, становлення громадянського суспільства, втілення усіх задекларованих у Конституції України соціальних цінностей щодо захисту прав і свобод людини.

Тому, необхідність створення дієвої системи запобігання корупції, розроблення комплексних заходів для її протидії, виявлення, подолання передумов, що їй сприяють стають пріоритетними завданнями держави.

У зв'язку з цим, в умовах недосконалості чинного антикорупційного законодавства розпочата робочою групою праця над формуванням проекту регіональної програми протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних установах і організаціях Чернівецької області є досить доречною.
Вважаємо, що її зміст, насамперед, повинен:

базуватись на загальнодержавних нормативних положеннях, у тому числі, передбачених у Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності", затвердженій Указом Президента України від 11.09.06 №742, досвіді інших країн;
- сприяти втіленню правових принципів законності, рівності громадян перед Законом, взаємної відповідальності держави та особи;
- забезпечувати впровадження чітких, прозорих та ненадмірних механізмів державного регулювання на місцевому рівні;
- спрямовуватись на активізацію інформаційного обміну між громадськими організаціями, іншими інститутами громадянського суспільства, засобами мАсової інформації та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами;
- зосереджуватись на подоланні економічних, політичних, правових, організаційно-управлінських, соціальних чинників корупції, формуванні у населення негативного ставлення до цього суспільно небезпечного фактору.
Крім того, за наслідками вивчення безпосередніх корупційних проявів, які виявлялись правоохоронними органами на теренах області встановлено, що найбільш характерними серед них є порушення у сфері земельних відносин, пов'язані із неправомірним звільненням суб'єктів від передбаченої законодавством відповідальності, сприянням зацікавленим особам у їх підприємницькій діяльності, наданням недостовірних довідок, отриманням матеріальних благ тощо.

Враховуючи викладене, доцільними були б також заходи, спрямовані на:
- повноту виконання органами державної влади та місцевого самоврядування
- вимог Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" при підборі кадрів, перш за все на неупередженій конкурсній основі, впровадження об'єктивних атестацій, за наявності підстав, періодичних ротацій та однорівневих переміщень фахівців;
- посилення відомчого контролю, шляхом проведення внутрішніх перевірок з метою вивчення стану виконання відповідальними працівниками своїх посадових обов'язків (у тому числі, під час проведення тендерних процедур, вирішення питань щодо виділення бюджетних коштів, відведення земельних ділянок, надання різного роду погоджень для будівництва, підготовки право установчих документів та іншого дозвільного характеру), і як наслідок - викриття та припинення корупційних правопорушень;
- підвищення рівня соціальних гарантій, матеріально-технічного забезпечення діяльності державних службовців та посадових осіб, які виконують функції держави, їх професійних навиків;
- всебічне сприяння своєчасному виявленню, розслідуванню усіх фактів корупційних діянь, уповноваженими на здійснення боротьби з корупцією державними органами, адекватне реагування у дисциплінарному порядку на кожен із них, який знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи, виключення можливості ухилення від відповідальності винних працівників.
Голова Державної податкової адміністрації
в Чернівецькій області
О.ФИЩУК
Державна податкова адміністрацією в Чернівецькій області пропонує включити до проекту регіональної програми протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування наступні питання:
ініціювати через суб'єкти законодавчої ініціативи:
- скасування Закону України "Про боротьбу з корупцією" з одночасним внесенням змін до Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення України в яких передбачити окремими статтями відповідальність за вчинення корупційних правопорушень;
- гармонізувати норми Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України в частині підстав та порядку припинення державної служби розірвання трудових відносин в разі вчинення державним службовцем корупційного діяння чи порушення спеціальних обмежень щодо державних службовців...;
від керівників установ, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вимагати принципової та об'єктивної оцінки осіб, що вчинили корупційні діяння, а також обов'язково притягувати корупціонерів до дисциплінарної відповідальності поряд з адміністративним чи кримінальним покаранням;
з метою виховання у громадськості нетерпимості до проявів корупції та підвищення правової обізнаності і культури запровадити у всіх органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та державних установах розміщення на дошках оголошень інформаційних листків (повідомлень) у яких оприлюднювати ін формацію про виявлені факти корупції у цьому органі (установі) та прізвища і посади осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні діяння.
Голова Чернівецької обласної організації
ВГО "Інститут Адвокасі"
І. БІЛИК
ПРОПОЗИЦІЇ
до Регіональної програми протидії корупції в органах державної влади, місцевого самоврядування та організаціях Чернівецької області.

Програма протидії корупції повинна бути розроблена у вигляді відкритого документу. Це означає, що в цей документ можна додавати нові пункти, і сама програма буде постійно доповнюватися. Усі доповнення необхідно опублікувати для загального обговорення.

У зв'язку з тим, що форми корупції піддаються змінам, необхідно реагувати на виникнення будь-яких нових форм. Відкриті форми корупції швидше за все поступово почнуть еволюціонувати до прихованих і більш складних форм.
Окремі елементи антикорупційної програми має сенс переглядати на базі наступних критеріїв:
- чи є програма як і раніше релевантною, тобто чи існують усе ще причини для її реалізації;
- чи ефективно програма досягає поставлених цілей і задач, що буде визначатися опитуваннями громадської думки і змінами в індексі рівня корупції (ІРК);
- чи не перевантажена система протидії корупції виниклою бюрократією;
- чи не знижує програма функціональність державної і громадської адміністрації;
- чи немає інших, менш витратних засобів досягнення задач Програми.
Успіх програми буде залежати також від правильного вибору послідовності дій, тобто від "критичного шляху". Тобто необхідно буде починати з найбільш складних проблем, не вирішивши яких не можна братися за інші задачі.
Серед проблем, що лежать на "критичному шляху", необхідно виділити:
- забезпечення загальної поваги законів (за допомогою СБУ міліції, судів і прокуратури) - як базису для будівництва правової держави;
- прозорість діяльності державної адміністрації;
- спрощення і знищення непотрібних адміністративних бар'єрів у громадському житті, легалізація додаткових зборів, стягнутих за краще проведення роботи органами державної влади;
- прозорість на політичному полі, особливо в області фінансування політичних партій і конфліктів інтересів;
- створення більш ефективних механізмів контролю;
- створення умов для правового виховання і залучення громадської уваги до корупційних дій.

Якщо законодавчі норми не втілюються в життя, то навіть самі ідеальні закони не досягнуть бажаного ефекту просто через їх недотримання. Уся програма в такому випадку втрачає свій зміст.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВАРІАНТИ РІШЕНЬ

Корупція розцвітає тоді, коли потенційні вигоди від подібного роду діяльності високі, а ризик, зв'язаний з цією діяльністю низький. Це значить, що до боротьби з корупцією можна підходити з декількох сторін. У першу чергу, потенційні вигоди можна зменшити цілком передбачуваним шляхом за допомогою профілактичних дій. Ці зусилля можуть бути доповнені ефективними покараннями за уже зроблені акти корупції, так зване покарання по факту. Ефективні санкції, як карні, так і адміністративні, можуть самі по собі привести до превентивного ефекту. Для досягнення бажаного ефекту протистояння корупції повинне включати освітні міри і мобілізувати громадську думку проти корупції. За допомогою таких мір громадська протидія корупційним діянням може поступово підсилюватися.

Для досягнення вдалого впровадження Програми, заходи, прийняті державними і громадськими органами, повинні бути скоординовані з діяльністю неурядового сектору, у який входять також засоби масової інформації та ділове співтовариство.

ПРОТИСТОЯННЯ МОЖЛИВИМ ПРИЧИНАМ КОРУПЦІЇ

Доступ до інформації і прозорість діяльності державної адміністрації
Корупція процвітає в тіні, а не на сонці. Одним з найбільш ефективних засобів знищення корупції є постійне забезпечення прозорості правил, процесів і діяльності суспільних інститутів. Кращі помічники в боротьбі з корупцією - це громадські організації, ЗМІ і надані ними матеріали. Отже, важливою попередньою умовою успіху програми є як можна більш повне виконання закону про вільний доступ до інформації. Такий закон, в основі якого лежать принцип "усе, що не є секретним, повинне бути надбанням гласності", дозволить громадянам безпосередньо спостерігати за діяльністю державного апарату, витратою і перерозподілом державних засобів.

Вільний доступ до як можна більш повної інформаційної картини ефективно зводить нанівець саму можливість виникнення корупції і, більше того, значно збільшує шанси її виявлення.

Крім закону про доступ до інформації, не менш важливо чітке дотримування виконання зобов'язань державної адміністрації щодо надання громадянам необхідної інформації. Усі рішення повинні публікуватися в спеціальних бюлетенях, засобах масової інформації й на сайті обладміністрації. Зобов'язання активно опубліковувати інформацію повинне поширюватися також і на надання даних про внутрішні процеси, що відбуваються в державній машині, областях відповідальності чиновників, особистостях членів різних комісій і консультативних органів, процесах прийняття рішень. Також повинні публікуватися звіти про діяльність окремих державних органів і ефективності витрати державних засобів.

Сучасна технологічна революція створила безпрецедентну можливість доступу до інформації - через Інтернет. Досить низька вартість публікації інформації в Інтернеті уможливила максимальне збільшення прозорості всіх процесів, що відбуваються в державній адміністрації і, у той же час, забезпечила доступ широких верств населення до цієї інформації. З погляду подальшого розвитку економіки не скористатися такою можливістю було б недоцільно.

Чиновники державної адміністрації повинні бути обмежені кодексом етики поводження, впровадження в життя і дотримання якого повинно чітко контролюватися. Чітко сформульовані санкції Кодексу про працю та карного законодавства повинні застосовуватися у випадках недотримання етичних норм. Заборона на корумповане поводження може встановлюватися уже в трудових контрактах. Державні роботодавці повинні відповідати за включення всієї інформації про корумповане поводження у свої звіти. Спеціальні Робочі блокноти, які необхідно видавати державним чиновникам для запису важливої інформації, також можуть бути використані для цих цілей (наприклад: на лицьовому листі блокнота стаття з КК про покарання за корупційні дії, а на кожному листі напис: "Служи народу", "Не зловживай владою", "Немає нічого тайного, що не стане явним" тощо).

На особливо важливих ділянках роботи державної адміністрації повинна бути заснована примусова регулярна ротація кадрів.

Суб'єктивізм у прийнятті рішень
Корупція може бути відвернена шляхом уживання системних заходів по скороченню поля для прийняття довільних рішень державними чиновниками й іншими посадовими особами. Уникнути суб'єктивного прийняття важливих рішень можна, прийнявши твердий закон про конфлікт інтересів для державних чиновників різних рівнів. Такий закон повинен бути не тільки прийнятий, але й ефективно проводитися в життя, а за його порушення повинні бути призначені карні санкції.

Подарунки, винагороди, подорожі під час виконання службових обов'язків і різні інші зовнішні підношення часто використовуються як неправомочні засоби заохочення прийняття тих чи інших рішень державними чиновниками. Таким чином, стає винятково важливим установити визначену граничну величину і зобов'язати чиновників повідомляти про розміри зовнішніх підношень, подарунків і винагород.

Серед найважливіших попередніх умов успішної боротьби з корупцією має бути встановлення чітких рамок у прийнятті рішень, а також зон компетенції і їх границь у державній адміністрації. Має бути абсолютно ясно, хто саме приймає рішення в кожному конкретному випадку, а також, і те, хто відповідає за прийняті рішення. У той же час повинні бути чітко визначені санкції за прийняття неправомірних рішень.

Зняття адміністративних бар'єрів у бізнесі
Корупція виникає в тому місці й у той час, коли приватне підприємство чи громадянин намагається отримати скритим шляхом доступ до державних фондів, чи інших ресурсів та привілеїв.

Різні ліцензії, концесії, дозволи, позички, державні субсидії, асигнування державного бюджету і фондів, якими керують державні органи чи є їхніми засновниками, у більшості випадків розподіляються за нечіткими критеріями. Така ситуація дає можливість державним чиновникам приймати суб'єктивні рішення по питанню, заяву якого прохача задовольняти, а якого - ні.

Такі ліцензії, концесії, субсидії й асигнування є типовими прикладами переваги попиту над пропозиціями. Як правило, кількість прохачів набагато перевищує кількість наявних ресурсів. Таким чином, прохачі, що бажають домогтися успіху, виявляються зацікавлені розділити свій майбутній "прибуток" з чиновником, що дає їм доступ до державних ресурсів. Такі умови створюють ідеальне середовище для розвитку корупції. І ця корупція може бути відвернена тільки систематичними заходами, розрахованими на скорочення простору для прийняття суб'єктивних рішень. Існують деякі сфери, де ситуація прямо провокує корупцію, - наприклад, такі як видача експортних і імпортних квот, поновлення яких відбувається не на автоматичній основі; дозволів на різні види будівництва; сертифікація продуктів; підтримка малого і середнього бізнесу шляхом надання кредитів під низькі відсотки та з погашенням відсотків за державний рахунок; міри, спрямовані на розвиток будівництва житлових будинків; дозволів на початок роботи, оренду тощо.

Було б доцільним, якби державні чиновники були зобов'язані складати детальний список усіх ліцензій, концесій, дозволів, позичок, субсидій і асигнувань, що видані в їхніх областях відповідальності як місцевими, так і регіональними органами державної влади. Чиновники зобов'язані будуть включати в цей документ відповідні списки відповідних органів, імена чиновників, що приймають рішення, а також процедури і правила прийняття рішень.

Ретельне дослідження й аналіз всієї інформації, отриманої таким шляхом, будуть довершені виробленням плану дій, метою якого буде скасування всіх непотрібних дозволів та концесій, уведення дозволів, що автоматично продовжуються, а також прийняття чітких і обов'язкових правил надання всіх інших необхідних дозволів, концесій і асигнувань. За корумповане поводження в цих областях необхідно призначати спеціальні санкції ("списки корупціонерів"; "особи, які несуть загрозу для державної влади" тощо).

Окремі дозволи і концесії повинні даватися, коли це можливо, відповідно до процедур, прийнятими в Україні, на відкритих тендерах, оголошення про які повинно бути зроблене за достатню кількість часу в спеціалізованих комерційних виданнях чи в Інтернеті. Єдиним критерієм вибору в таких випадках повинна бути ступінь вигоди для державного бюджету.

Найбільш ефективним заходом для боротьби з корупцією є створення ситуації, коли ті, хто звертаються за субсидією чи асигнуваннями повинні (скоріше, ніж могли б) одержувати шукане, але лише в тому випадку, якщо їхня заява цілком відповідає запропонованим критеріям і термінам. Ці критерії і терміни повинні бути визначені з необхідною твердістю, а розмір субсидій повинен бути досить малий, так, щоб бюджетних засобів, розрахованих на цю сферу застосування вистачило, на всіх прохачів, що відповідають визначеним критеріям.

Державне замовлення
Найбільш широке поле для корупції існує в області державних закупівель товарів і послуг, фінансування яких здійснюється з державних фондів і бюджету. Необхідно ініціювати прийняти новий Закон по Державних Закупівлях спрямований на збільшення прозорості процесів передачі державного замовлення. Важливою частиною Закону повинен бути пункт, що дозволяє третім сторонам, тобто незалежним організаціям, здійснювати контроль за проходженням тендеру, у тому випадку, якщо їх присутності вимагає представник підрядчика.

Для збереження прозорості механізму державних закупівель та знищення можливостей для корупційних дій при проведення тендерів необхідно:
- Оголошення критеріїв добору проводити за достатній проміжок часу до початку тендера;
- Мати в наявності чітко обкреслені експертною комісією критеріїв добору;
- Мати чіткі і добре визначені методи оцінки як для покупців, так і для експертів по оцінці власності;
- Організовувати "дні інформації" для учасників тендера;
- Публікувати імена оцінювачів, результатів оцінки і переліку критеріїв, по яких відбиралися члени комісії;
- Оголошення імен представників державної адміністрації, обов'язком яких є стежити за порядком проведення тендера;
- Інформація про переможця тендера, послідовності пропозицій і поручительств;
- Підписання антикорупційного договору між оцінювачем і підрядчиком;
- Надання інформації про виконання умов державного відкритого тендера на регулярній основі;
- інформація про можливі зміни попередніх умов тендера і внесенні виправлень у текст контрактів;
- Підтримка конкуренції в сфері масової інформації з метою запобігання монополізації цього поля.

Запобігання корупції в організаціях, що знаходяться під державним контролем

Досвід функціонування організацій, що знаходяться під державним контролем, показує, що державна форма власності спричиняє високий ризик корумпованої поведінки. Чим нижче частка державної власності в активах працюючої на ринку компанії, тим більш обмежений простір для корупції в ній. Таким чином, одним із засобів протидії корупції можна також назвати приватизацію державної частки власності в активах різних компаній. Тоді приватні власники будуть керуватися у своїх діях цілком законною мотивацією - своїми власними доходами.

Контроль над окремими компаніями, що все-таки продовжують знаходитися в державній власності, повинен бути істотно підвищений. Необхідно змінити систему оплати державних представників, що є членами ради директорів чи наглядових органів компаній, що частково є державною власністю. Оплачувати їхню роботу має орган, що вони представляють, а не організація, у нагляді за якою вони приймають участь. Більш того, має бути чітко обкреслена особиста підзвітність членів рад директорів та членів наглядових органів, делегованих представляти державні інтереси у відповідних компаніях. Тому інформація про їхні особистості, а особливо про особистості тих, хто визначає умови великих державних тендерів, є важливим чинником забезпечення прозорості тендерних механізмів.

Важливість ефективного контролю стає особливо зрозуміла у випадку державних монополій. Таким чином, необхідно публікувати звіти про економічні показники роботи природних монополій і частково підконтрольних державі компаній (включаючи дані про кількість працюючих, рівні зарплат і премій, а також інформацію про спонсорів та меценатів).
Крім негативних економічних і соціальних наслідків, надлишок процесів перерозподілу створює і живильне середовище для виникнення корупції. Це означає, що, наприклад, зниження внесків, що підприємці виплачують у соціальні фонди, може значно краще вплинути на створення нових робочих місць, ніж перерозподіл через соціальні фонди (при якому левова частка фондів використовується на їх утримання, або просто губляться).

Поліпшення обслуговування в проблематичних областях і підвищення рівня обслуговування
Одним з найбільш ефективних способів запобігання виникнення корупції в областях надання "проблематичних" послуг є введення додаткових зборів за швидкість надання послуги. Типовим прикладом областей надання подібних послуг є надання послуг Санепідемслужбою, Держпожежнаглядом, видача закордонних паспортів тощо. Доходи від додаткових зборів повинні бути хоча б частково використані на поліпшення якості надання відповідних послуг, а не йти на рахунки різних фірм та приватних підприємців, які створені та одноосібно надають ці послуги. Так при державних установах, які видають різні дозволи та погоджують документацію, створюються дві спеціалізовані фірми, якими керує приватний підприємець, що має також встановлені Законодавством ліцензії на виконання таких робіт. Тобто проходить елементарна відмивка грошей у рамках чинного законодавства. Процедура, яка використовується при видачі закордонних паспортів - для одержання паспорта потрібно чекати не один тиждень, але сьогоні можливо, заплативши вагомий додатковий збір, одержати паспорт усього за декілька діб. Доходи від цього виду послуг не надходять у державний бюджет, а розчиняються в корупційному потоці.

Також, заплативши додатковий збір, можна одержати послуги по вищому стандарті в сферах охорони здоров'я та освіти. Уведення додаткових платежів законним чином поліпшує рівень одержуваних послуг, наприклад, підвищує швидкість і якість медичних процедур і інших послуг, на удосконалення яких у державному бюджеті немає необхідних засобів. Такий підхід забезпечує набагато більш широкий доступ до медичних та освітніх послуг.

Прозорість фінансових операцій
Прості системні кроки можуть бути початі для ефективної боротьби з корупцією також і в області фінансових операцій. Ці кроки можуть включати зобов'язання банків і компаній, що працюють з фінансовими потоками, повідомляти про підозрілі платежі, тобто, про платежі, що перевищують визначену суму потрібно буде повідомляти автоматично. Ефективним кроком у цьому напрямку може також стати припинення практики відкриття анонімних (секретних) чи номерних рахунків у фінансових організаціях, а також прийняття зобов'язань робити платежі, що перевищують визначену суму (приміром, 50 000 чи 100 000 гривень) тільки у вигляді банківського переведення.

Заборона на передачу власності між членами родини, метою яких є перешкодити розслідуванням по підозрі в корупції чи перешкодити можливій конфіскації власності, також є діючим засобом для обмеження корумпованого поводження (у такому випадку потрібно дотримуватися принципу, по якому член родини "повинен і може знати" про реальні цілі маніпуляцій з власністю чи про походження цієї власності).

Механізми контролю
Для досягнення успіху, міри, прийняті у всіх областях повинні підтримуватися ефективними механізмами контролю. Наглядові функції повинна виконувати Координаційна рада (КР), звіти і результати роботи якої, а також міри, початі стосовно кожного виявленого корупційного діяння в державній адміністрації, повинні регулярно публікуватися. Презентація таких дій широкій публіці буде служити поліпшенню іміджу КР в очах населення. Крім уведення відповідальності КР за опублікування звітів про такі випадки, у той же час необхідно розширити повноваження КР для контролю всіх суб'єктів, керуючих державними засобами або тими, що займаються їхньою витратою, а також інформувати населення про результати перевірок, а не пізніше 30 днів після опублікування результатів перевірки піддавати гласності також і міри, прийняті за її результатами.

В особливо важливих областях повинна бути введена в дію система незалежного аудита, а також мають бути створені внутрішні і зовнішні механізми нагляду за діяльністю державної адміністрації.

Організації з державною часткою власності можуть бути підконтрольні КР чи незалежним приватним органам, з якими укладений контракт про контроль заснувань з державною часткою власності. Ці приватні організації повинні бути зобов'язані публікувати зміст контрактів і результати своїх контрольних дій.

На рівні самоврядування повинна бути введена система нагляду за використанням фінансових ресурсів, включаючи обов'язки по проведенню аудита незалежною організацією; такий аудит на додаток до стандартної процедури звітів повинен також давати оцінку адекватності використання фінансових ресурсів.

Законодавчі норми, що накладають на працюючих зобов'язання доповідати про неетичне і корумповане поводження своїх колег і начальства, зобов'язання повідомляти про пропозицію хабарів, прийнятті подарунків чи послуг, що перевищує рівень офіційних доходів (державна адміністрація, судді і т.д.), є дійовими заходами знищення корупції і, у той самий час, підвищення правосвідомості громадян. Також необхідно розробити систему, що захищає службовців, що сигналізують про випадки корупції в їхніх організаціях (т.зв. інформаторів), від можливої помсти з боку їх роботодавців.

Гранти від міжнародних організацій
Ще одна область, прозорість і ефективність роботи якої вимагає поліпшення - це міжнародна технічна і фінансова допомога. Прозорість фінансових потоків у цій сфері можна збільшити такими способами:
- забезпечуючи активне поширення поточної інформації (наприклад, за допомогою Інтернету) по міжнародних програмах допомоги, а також звертаючись прямо до потенційних одержувачів допомоги;
- забезпечуючи загальнодоступність інформації про процеси прийняття рішень по наданню цих ресурсів;
- публікуючи імена одержувачів міжнародних грантів і тих, хто розробляє індивідуальні програми, разом з інформацією про конкретний зміст програм і тимчасових рамок їх виконання;
- розширюючи активну участь членів неурядових організацій у керуючих і наглядових комісіях окремих програм по наданню грантів.

ЗБІЛЬШЕННЯ РИЗИКУ, ЗВ'ЯЗАНОГО З КОРУМПОВАНИМ ПОВОДЖЕННЯМ

Подача державними чиновниками фінансових та майнових декларацій
Прозорість діяльності державних чиновників може бути значно підвищена шляхом надання цими посадовими особами декларацій про свої доходи. У то же самий час декларації про доходи високопоставлених державних чиновників, представників місцевого самоврядування та суддів повинні бути загальнодоступними. Також повинна бути введена законодавча норма про опублікування доходів державних чиновників і їх прямих родичів.

Введення інституту Омбудсменів
Багато країн з низьким рівнем корупції (наприклад, країни Скандинавії та Швейцарія) мають діючий інститут Омбудсменів. Омбудсмени діють незалежно і забезпечують загальний захист прав людини. Їхня головна роль у боротьбі з корупцією - прийом скарг і інформації від громадян, що повідомляють про корумповане поводження державних чиновників. Приймаючи в увагу десятиліття комуністичного режиму, цілком впевнено можна чекати, що люди будуть більше довіряти незалежним Омбудсменам, ніж силовим чи владним органам.

Правоохоронні органи і прокуратура
Одними з основних стовпів боротьби з корупцією є правоохоронні органи і прокуратура, що включають у себе також міліцію, співробітників СБУ і суди. Їхня активна участь у зазначеній боротьбі повинна знаходитися в повній відповідності з усіма законодавчими нормами. В Управлінні Міністерства внутрішніх справ, Податковій міліції, СБУ і Прокуратурі створені спеціальні антикорупційні підрозділи. Для досягнення успіху на антикорупційному фронті всі ці підрозділи повинні тісно співробітничати в обміні інформацією і плануванні операцій, як між собою, так і з Омбудсменами та Громадськими організаціями, а ще краще на їх базі сформувати окремий незалежний орган.

- Представники слідчих органів і прокуратури повинні здійснювати детальний аналіз ефективності та неефективності існуючих форм попередження і покарання корупційних діянь у своїх відповідних секторах, а також на базі зробленого аналізу повинні вживати необхідних запобіжних заходів;
- В усіх силових органах і прокуратурі повинні бути створені експертні групи, включаючи співробітників групи експертів по законодавству з громадських організацій, окремих відомств і наукових закладів, метою яких буде обговорювання поліпшень при впровадженні в життя законодавчих норм і ініціювати, при необхідності, внесення змін у ці норми;
- Через Міністерство Юстиції виробити правила і процедури, що дозволяють заснувати спеціальну антикорупційну групу, включаючи вироблення норм, що перешкоджають неправомочним діям цієї організації;
- Повинні бути призначені нагороди службовцям, які повідомляють про випадки корупції;
- Силові органи і прокуратура повинні мати гарантований доступ до особистої інформації про фізичних і юридичних осіб, якщо існують достатні підстави припускати, що вони вчинили корупційні дії;
- Несвоєчасне, неповне чи неправдиве повідомлення (наприклад, про грошовий переказ, що перевищує визначену суму) повинне каратися і вважатися дрібним правопорушенням, а в більш серйозних випадках і кримінально карним правопорушенням;
- Для людей, засуджених за корупційні діяння, повинні бути введені більш суворі вироки.
Всі органи влади повинні створювати необхідні передумови для залучення широких верств населення в процеси виявлення корупції. Тут особлива увага повинна бути приділена наступним пунктам:
- зменшення термінів вироків у випадку "щирого розкаяння" чи допомозі слідству;
- використання спеціальних "гарячих ліній" для громадян, що бажають поділитися інформацією чи розповісти про факти корупції (при нашому центрі працює на протягом трьох років такий телефон, є він також і в силових відомствах);
- використання спеціальних Антикорупційних поштових скриньок та інших видів антикорупційної допомоги для оперативного реагування на випадки корупційних дій;
- передбачити заходи для захисту людей, що сумлінно повідомляють про корупційні дії;
- аналіз існуючого законодавства по захисту свідків і розробка пропозицій по більш ефективному захисті свідків у корупційних процесах.

Відповідальність фізичних і юридичних осіб за корумповані дії
Одним із заходів для припинення корупції при наданні державних замовлень повинне бути складання "чорного списку", то бази даних усіх фізичних і юридичних осіб, викритих у корумпованому поводженні. Відповідно, цим людям буде заборонено брати участь у державних тендерах, фінансування яких здійснюється з бюджетних фондів і вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за свою протиправну поведінку. У противагу "чорному списку" на регулярній основі повинен публікуватися список найменш корумпованих компаній і організацій.

Ключовим заходом для поліпшення ситуації в підприємницькому секторі є введення кримінальної відповідальності юридичних осіб. Така відповідальність поки не існує в нашій юридичній системі і, отже, багатьом удається робити корумповані вчинки, прикриваючись статусом юридичних осіб.

Навчання органів слідства і прокуратури боротьбі з корупцією
Для ефективного використання людських ресурсів, що залучені у процес знищення і попередження корупції, потрібно введення навчальних проектів, спрямованих на досягнення вище зазначених цілей, наприклад, для офіцерів міліції, суддів, службовців силових відомств та державної адміністрації і членів неурядових організацій.

Навчання експертів роботі з різними конкретними проявами корупції може також бути підкріплено участю в міжнародних програмах.

ПРОТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ.

- прийняття кодексу судової етики; судді повинні давати публічну клятву виконувати положення цього кодексу;
- значне посилення органів самоврядування (рад і асоціацій суддів), що розширює їхню компетенцію на прийняття рішень про прийом на роботу, просуванні по службі і дисциплінарних покараннях суддів;
- проведення адміністративної і фінансової реформи судової системи, включаючи посилення ролі органів самоврядування в цій системі;
- збільшення ефективності роботи окремих судів, включаючи передачу частини повноважень судді вищим судовим чиновникам і іншим професійно підготовленим особам;
- спрощення процедури проведення судів по цивільних позовах, по позовах юридичних осіб і по карних судових процесах;
- посилення змагального характеру судових процесів;
- зміна системи судового діловодства - передавати слухання судових процесів різним суддям на основі випадкового вибору, але з дотриманням принципу залучення повноважних суддів;
- посилення суперництва в судовій галузі влади шляхом заохочення альтернативних методів розв'язання спорів.

НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ І ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ СТУРБОВАНОСТІ ПРОБЛЕМАМИ КОРУПЦІЇ.

Хоча неформальні норми з першого погляду не так помітні, вони відіграють вирішальну роль у боротьбі з корупцією. На жаль, населення Буковини показує досить високий рівень терпимості до випадків корупції. Доти, поки ця ситуація зберігається, боротьба з корупцією не має шансів на успіх.

Вироблення неформальних норм і результати цього процесу - то посилення уваги населення до випадків корупції - у першу чергу вимагають поширення інформації про негативний ефект корупції. Також необхідне введення механізмів самоочищення, заснованих на суспільному несхваленні корупції.

Успіх Програми неможливий також без створення широкого суспільного антикорупційного союзу, заснованого на принципах партнерства з владою, неурядовими організаціями і сферою приватного підприємництва. Такий тип кооперації є абсолютно необхідним через загальнонаціональний масштаб початої боротьби.

Конкретні пропозиції щодо поліпшення неформальних норм:
- збільшення уваги громадян до проблем протистояння корупції (програми в ЗМІ - передачі на Державному телебаченні, Державному радіо, матеріали у друкованих засобах інформації і т.д.);
- введення в повсякденне життя механізмів самоочищення суспільства, користуючись підтримкою органів влади, різних громадських організацій, неурядових організацій, тощо;
- підготовка ґрунту для прозорої роботи органів самоврядування, для чого проводити постійний моніторинг діяльності органів влади під загальним гаслом: "Нечесний чиновник";
- публічне прийняття кодексу етичного поводження державними чиновниками, суддями і т.д.
- надання в школах повної інформації про основні елементи корупції, її причинах і наслідках, а також про способи її попередження;
- публікація інструкцій з попередження корупції, використовуючи вже існуючі зразки, прийняті в інших країнах;
- публікація результатів досліджень і їхня презентація в зрозумілій людям формі, публікація в засобах масової інформації статей з цієї теми;
- фокусування уваги на протидії корупції шляхом проведення різних змагань (приміром, на кращий тематичний плакат, на кращий тематичний твір);
- використання образотворчого мистецтва для залучення уваги до випадків корупції;
- залучення Церкви й інших організацій, довіра до яких у суспільстві досить висока, до постійних публічних оцінок виконання Програми Протидії Корупції.

Успіх цієї роботи залежить від створення середовища, у якому корупція сприймалася б у суспільній свідомості як серйозний карний злочин. Створення такого середовища також вимагає перегляду переліку застосовуваних судових рішень і введення більш суворих покарань за корупційні діяння. Основною метою є ведення активної роботи по формуванню у населення негативної суспільної думки до проявів корупції.

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, НЕЗАЛЕЖНИХ ОБ'ЄДНАНЬ І ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ефективна боротьба з корупцією нерозривно зв'язана з активною участю в ній неурядових організацій, незалежних об'єднань і засобів масової інформації. Їхні основні задачі включають:
- контроль за процесами корупції;
- участь у наданні суспільству інформації з протидії корупції;
- участь у проведенні і підготовці аналізу і незалежних експертних оцінок;
- підтримка позитивних кроків у питаннях протидії корупції.
Тому що неурядові організації, об'єднання і засоби масової інформації володіють своєю незалежною позицією, їх залучення в контроль за корупцією є важливим чинником оцінки ефективності антикорупційних мір.

Державні замовлення
У сфері державних закупівель незалежні організації повинні звертати основну увагу на контроль за застосуванням законодавства по державних закупівлях, особливо на рівні місцевої державної адміністрації і самоврядування, а також проводити політику активного впровадження нових ідей шляхом внесення виправлень у цей документ. Значний позитивний вплив на боротьбу з корупцією в цій області може мати присутність спеціально навчених активістів у комісіях, що оцінюють пропозиції на державних тендерах.

Фінансові надходження по грантах і фінансові потоки в неурядових організаціях
Неурядові організації можуть ефективно впливати на мінімізацію корупційних процесів у всіх програмах надання фінансової допомоги. Для цього потрібно:
- активна участь представників неурядових організацій у роботі керівних і контрольних комісіях із різних програм;
- активне поширення поточної інформації, що стосується міжнародних програм допомоги, і надання рад потенційним благодійним організаціям і приватним особам.

Крім того, неурядові організації можуть сконцентрувати свою власну діяльність по наданню грантів на боротьбу з корупцією, прямо фінансуючи визначені напрямки діяльності, або ж збираючи засоби на виконання конкретних задач.

Неурядові організації самі по собі можуть зіштовхуватися з проблемами корупції. Для того, щоб брати активну участь у боротьбі з корупцією, ці організації повинні будуть використовувати максимально прозорі принципи діяльності. Отже, неурядові організації повинні чинити тиск у своєму власному секторі для того, щоб сприяти складанню і публікації щорічних звітів про діяльність окремих організацій, особливо у фінансовій сфері.

Виконавча галузь влади повинна збільшити прозорість процесів надання державних субсидій. Також у рамках підтримки зусиль неурядових організацій у боротьбі з корупцією повинно бути цілком ясно, хто розподіляє засоби, і якими критеріями при цьому керується.

ОСВІТНІ ФУНКЦІЇ

Освітні процеси є невід'ємним компонентом діяльності незалежних організацій по попередженню корупції і по боротьбі з її проявами. Освітні процеси повинні концентруватися на декількох основних напрямках:
- підготовка навчальних інструкцій для середніх шкіл, з використанням їх при вивченні предмета, що крім іншого, буде учити боротьбі з корупцією;
- змагання серед учнів середніх шкіл за написанням кращого твору на тему "Прозорість, мораль і етика на Буковині очима молоді - ваші представлення і пропозиції" і наступне опублікування результатів цього змагання у ЗМІ;
- змагання на складання кращого плаката на антикорупційну тематику і публікація результатів конкурсу у ЗМІ;
- підготовка молодіжного курсу "Етика, мораль і боротьба з корупцією", з використанням активних дидактичних методів;
- створення декількох груп, що займаються проблемами етики, моралі і боротьбою з корупцією:
об'єднання "мистецтво" - група, що займається складанням казок, постановок для дітей дошкільного віку і дітей молодшого шкільного віку, змагання з малювання на задану тему;

* об'єднання "ЗМІ" - група журналістів, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією, що роблять вплив на цю боротьбу, а також інформують громадян про цю боротьбу за допомогою засобів масової інформації; освітні блоки, що готують, на ТВ і радіо під такими назвами, як, наприклад: "Корупція - її сутність, джерела і наслідки",
* об'єднання "наука" - група, орієнтована на аналіз сфер діяльності, у яких ризик виникнення корупції особливо високий, і на розробку заходів для знищення чи зменшення корупції. Ця область діяльності повинна вважатися пріоритетною при наданні грантів;
* об'єднання "підприємництво" - метою цієї групи повинні бути формування сприятливого середовища для ведення бізнесу, аналізу етичних проблем, упровадження механізмів самоочищення і презентація пропозицій по боротьбі з корупцією, а також створення прозорих ділових взаємовідносин;
* об'єднання "духівництво". Ця група буде орієнтована на спільну роботу з представниками церков і сприяти поширенню ідей християнської етики і моралі;
* об'єднання "політика" - група, орієнтована на парламентаріїв, представників політичних партій, керівників відомств та політичних партій і на кооперацію в областях фінансування політичних партій, конфліктів інтересів, депутатської недоторканності членів парламенту, в області принципів подачі декларацій про доходи і т.д.


- вироблення інструкцій і стандартів у таких важливих областях, як державне замовлення;
- навчання громадян використовувати своє право на одержання інформації;
- переклад і публікація Антикорупційної інструкції (заснованої на міжнародному досвіді боротьби з корупцією);
- організація практикуму на тему "Етика в органах державної влади".

Створення антикорупційного середовища також містить у собі організацію навчальних курсів, спеціально призначених для груп населення, особливо підданих корупції, тобто особливо для державних чиновників. Основний акцент навчальної програми буде зроблений на інформації про етичний кодекс державних чиновників.

АНАЛІЗ, НЕЗАЛЕЖНІ ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ Й АКТИВНА УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Аналіз і незалежні експертні оцінки є основними засобами адекватного відображення реального стану антикорупційної боротьби. Участь неурядових організацій у підготовці таких оцінок повинно забезпечувати об'єктивність отриманих результатів. Дії в цій області можуть бути спрямовані, приміром, на підготовку аналізу і пропозицій з реформи державної адміністрації, з урахуванням вимог збільшення прозорості механізму її функціонування.
Роль незалежних організацій не обмежена тільки виявленням корупційної практики - їхня роль також включає викорінювання подібної практики. Таким чином, незалежні організації приймають активну роль в антикорупційній діяльності шляхом залучення в створення середовища, вільного від корупції, для життя і роботи громадян. Досягненню цієї мети сприяють наступні дії:
- спільна робота зі створення попередньої версії кодексу поводження державного чиновника;
- підготовка проекту "Модель прозорої діяльності відомств і чиновників", оцінити який можна на базі інформаційних і комунікаційних систем, стандартів, процедур, процесів прийняття рішень, публікацій рішень і інших результатів діяльності;
- підготовка проекту "Модель прозорих населених пунктів", тобто міст і сіл, не підданих корупційній практиці;
- підготовка проекту "модель прозорих компаній".

ПІДТРИМКА ПОЗИТИВНИХ ЗУСИЛЬ

Для досягнення успіху протидія корупції повинна бути прийнята і підтримана населенням. Таким чином, необхідно підсилити увагу громадян до питань корупції і заручитися їхньою підтримкою. Це завдання містить у собі:
- проведення кампанії неурядовими організаціями у підтримку чіткого доступу до інформації;
- контроль за практичним застосуванням законів в різних сферах і на різних рівнях державної адміністрації;
- підтримку в здійсненні контролю за реалізацією Програми протидії корупції і складання пропозицій по внесенню поліпшень у цю програму;
- інформування широких верств населення про досягнуті результати;
- відкриття дискусійної групи в Інтернеті.

Активна участь ділових асоціацій в антикорупційній боротьбі знаходиться в прямій залежності від ефективності прийнятих мір. Члени ділового співтовариства регулярно попадають у ситуації, у яких від них очікують дачі хабара. Програма Протидії Корупції, таким чином, передбачає співробітництво з організаціями підприємців для того, щоб як можна більш точніше визначити уражені корупцією області.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вільні засоби масової інформації, також як і неурядові організації, відіграють незамінну роль у наданні гласності випадків корупції й у сигналізації про перевищення чиновниками своїх службових повноважень. Таким чином, дуже важливо забезпечити несхильність преси процесам внутрішньої корупції. Засоби масової інформації самі по собі можуть бути піддані корупції, і для боротьби з корупцією в суспільстві цей факт необхідно приймати до уваги. Таким чином, необхідно:
- розпізнавати можливості виникнення корупції в засобах масової інформації і створювати умови для мінімізації подібних корупційних явищ;
- збільшувати прозорість механізмів володіння засобами масової інформації;
- прийняти етичний кодекс журналістів, і давати публічну обіцянку дотримувати його;
- підтримувати конкуренцію на полі засобів масової інформації для запобігання їхньої монополізації.

Голова правілння Чернівецького міського Центру
захисту приватних підприємців і підприємств
малого бізнесу
Ігор КУХАРЧУК
ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту регіональної програми протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних установах і організаціях Чернівецької області на 2008-2010 роки

З метою профілактичних заходів протидії корупції та хабарництву у Чернівецькій області пропонуємо:

Назва заходу
Термін виконання
Відповідальні
Очікуваний результат
Сума
1 Друк плакатів і розміщення їх на біг-бордах і сіті-лайтах в районних центрах Чернівецької області
2008
Рекламорозповсюджувачі, РДА Формування у населення негативної суспільної думки до проявів корупції В межах дозволеного кошторису на соціальну рекламу в бюджеті району
2 Розміщення поштових скриньок на приміщеннях РДА в одинадцяти районних центрах Чернівецької області
Постійно
Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ, РДА Збір, аналіз та реагування на інформацію щодо корупційних дій чиновників на місцевому рівні 11 скриньок - 1,1 тис. грн.
3 Друк матеріалів в ЗМІ та на Інтернет - сайтах "Вісті з Антикорупційної поштової скриньки"
Постійно
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Чернівецької ОДА, Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ Створення інформаційного простору проти корупції Безкоштовно
4 Обласний конкурс на кращий плакат з антикорупційної тематики серед студентів вищих навчальних закладів
2008
Управління освіти і науки Чернівецька ОДА,
управління у справах сім'ї та молоді Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада,
Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ
Формування у студентів негативної думки до проявів хабарництва в освіті Премії переможцям
І - 700грн.
ІІ - 600грн.
ІІІ - 500грн.
ІУ - 400грн.
У - 300грн.
Всього:2,5 тис. грн.
5 Впровадження програми "Антиплагіат" в ЧНУ на юридичному факультеті і КНТЕУ на економмічному факультеті, за умови впровадження програми на додаткових факультетах самостійно
2008
Управління освіти Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна рада,
Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ,
ЧНУ, КНТЕУ
Підвищення якості освіти і подолання корупції у ВНЗ 15,0 тис. грн.
6 Випуск брошури накладом 1000 прим. на тему: "Крок за кроком на шляху протидії корупції"
2008
Чернівецька обласна рада, Чернівецька ОДА,
Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ
Розповсюдження позитивного досвіду в протидії корупції 7,0 тис. грн.
7 Проведення 11 фокус-груп з підприємницьким активом області із проведенням заключного круглого столу
2008
Чернівецька ОДА,
Чернівецька обласна рада, Чернівецька ДПА, Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ
Збір інформації щодо проблем підприємців з наступним оприлюдненням Оплата транспортних послуг
8 Розповсюдження листівок серед школярів (8-11 класів) з інформацією про корупцію, хабарництво, як негативні явища
Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ, управління освіти і науки Чернівецької ОДА Формування громадської думки на на рівні школярів ЗОШ Друк листівок
20000 по 0,25 грн
Всього:
5,0 тис. грн.
9 Розміщення інформації в громадському транспорті (міжміські рейсові автобуси) про служби, які займаються проблемою корупції
Постійно
Управління промисловості та розвитку інфраструктури Чернівецької ОДА, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Чернівецької ОДА,
Чернівецький МЦ захисту ПП і ПМБ
Активізація роботи відповідальних органів з населенням області 1000 примір. - 6,0 тис. грн.
10 Розміщення на державному радіо "Буковина" 3-х хвилинного антикорупційного радіоролика
2008
Чернівецька обласна рада, Чернівецька ОДА, радіо "Буковина" Активізація громадської думки щодо подолання явищ корупції та хабарництва в суспільстві 2 рази на тиждень по 3 хв. ефірного часу впродовж 52 тижнів
4,5 тис. грн
11 Проведення пресконференцій в прямому
Щоквартально
Чернівецька обласна рада, Ознайомлення мешканців Безкоштовно
Розробник - 
IMENA.ua